Perustiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy, HASO on perustettu 28.9.1992 ja se on nykyisin Helsingin suurin ja Suomen neljänneksi suurin asumisoikeusyhtiö.

Vertailu perustuu asuntojen lukumäärään. HASO muodostuu 93 asuinkohteesta (6/2019), jotka sijaitsevat erinomaisilla alueilla Helsingissä. Asuinneliöitä on yhteensä noin 330 000 m² ja kohteissa asuu yli 9000 asukasta (6/2019). Yhtiön tilinpäätöksen taseen loppusumma oli lähes 800 milj. euroa vuonna 2017 ja liikevaihto 37 milj. euroa (vastaavat luvut vuonna 2017 olivat 700 milj. ja 33,1 milj.).

Yhtiön rakennuskanta on nuorta: Ensimmäinen kohde on valmistunut vuonna 1993 ja viimeisimmät kohteet vuonna 2019. Näin nykyisten kohteiden keski-iäksi tulee noin yhdeksän vuotta. Uudisrakentaminen jatkuu Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2007 - 2018 mukaisesti. Ohjelma säätelee Helsingin maankäyttöä ja asuntotuotantoa. Keskeisiä tavoitteita ohjelmassa ovat monipuolisen asuntotarjonnan lisääminen erilaiset väestöryhmät ja elämäntilanteet huomioiden, asumisolojen parantaminen kestävän kehityksen arvoihin sitoutuen, asuntomarkkinoiden tasapainottaminen ja rahoitusvaihtoehtojen kehittäminen. Uudet asuinalueet rakennetaan vetovoimaisiksi ja omaleimaisiksi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Ohjelmakauden tavoitteena on nostaa Helsingin kaupungin oman asuntotuotannon (Asuntotuotanto rakennuttaa) määrä keskimäärin 1500 asuntoon vuodessa, josta välimuotoasumistuotantoa (asumisoikeus- ja osaomistuasuntotuotanto) on 600 asuntoa (40 %) vuodessa verrattuna valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon (750 asuntoa / 50 %) ja vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon (150 asuntoa / 10 %). Ohjelma linjaa HASOn kasvavaksi ja vahvistuvaksi yhtiöksi. Asukkaille kasvu merkitsee taloudellista vakautta ja joustavuutta vaikkapa silloin, kun asunnon vaihtaminen on ajankohtaista.