Hallinto ja yhteishallinto

HASOn palveluksessa on toimitusjohtaja Juha Viljakainen sekä kiinteistö- ja talouspäällikkö. Isännöinti- ja ja viestintäpalvelut HASO ostaa isännöintitoimistosta. Järjestely on käytännöllinen ja kustannustehokas.

HASOn yhteishallintomalli on toimiva niin paperilla kuin käytännössä. Malli mahdollistaa asukkaiden HASO-asumisen asiantuntijuuden huomioimisen ja hyödyntämisen hallinnon kaikilla tasoilla. Asukkaiden ja talohallitusten aktiivisuudella on todellista myötävaikutusta asumiskustannuksiin ja -tyytyväisyyteen.

Yhteishallinnon tasoja ovat:

Asukkaiden talokokous. Talo viittaa tässä HASO-kohteeseen, joka voi muodostua useasta rakennuksesta.

Talohallitus ja puheenjohtaja tai kohdetta edustava yhteyshenkilö, joka on talokokouksen valitsema.

Talohallitusten puheenjohtajien kokous, joka valitsee yhtiön hallituksen asukasjäsenet ja heille varajäsenet (3 asukasjäsentä).

Yhtiön hallitus, jonka nimittää yhtiökokous kaupunginhallituksen esityksestä. Yhtiön hallitus muodostuu kolmesta asukasjäsenestä, kahdesta kaupunginhallituksen ehdottamasta luottamushenkilöjäsenestä ja kahdesta virkamiesjäsenestä. Hallitus nimeää työvaliokunnan ja tarvittaessa muita työryhmiä.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta.

Yhteishallinnon toimintaohje

Asukastyytyväisyyskyselyt

Asukastyytyväisyyskysely tammikuu 2019

Asukastyytyväisyyskysely helmikuu 2018