Usein kysytyt kysymykset

Hakeminen

 • Miten haen HASOn asumisoikeusasuntoa?

  Ohjeet löytyvät nettisivuiltamme.

 • Miten haen valmistuvia asumisoikeusasuntoja?

  HASOn uudiskohteet rakennuttaa Helsingin kaupungin Asuntotuotanto ja niihin haetaan Asuntotuotannon kautta.

  Asuntotuotannon hakujärjestelmä on HASOn järjestelmästä erillinen, joten voit hakea asuntoa sekä Asuntotuotannon että HASOn kautta samaan aikaan. Huomioithan kuitenkin, että samalla järjestysnumerolla voi vastaanottaa vain yhden asumisoikeusasunnon. 

 • Miten voin muokata jättämääni hakemusta?

  Toistaiseksi ainoa tapa muuttaa esimerkiksi hakukohteita on jättää uusi hakemus. Uusi hakemus korvaa aina vanhan, samalla järjestysnumerolla ja henkilötunnuksella tehdyn hakemuksesi. Jos esimerkiksi osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi on muuttunut voit myös olla yhteydessä toimisto@laajasalonisannointi.fi tai soittaa vaihteeseemme (09) 668 9910.

 • Voinko luovuttaa järjestysnumeroni esimerkiksi sukulaiselle?

  Järjestysnumero on henkilökohtainen ja ennen asumisoikeuden myymistä hakijalle HASO ja Helsingin kaupungin Asuntopalvelut tarkastavat, että hakijan järjestysnumero on oikea. Jos puolisoilla on yhdessä haettu järjestysnumero, toinen puolisoista voi luovuttaa numeron toiselle kirjallisella suostumuksella. Muulle sukulaiselle kuin puolisolle numeroa ei voi luovuttaa.

 • Mistä saan/voin tarkistaa järjestysnumeroni?

  Helsingin alueen järjestysnumeroita hallinnoi Helsingin kaupungin asuntopalvelut, p. 09 310 13032 (ma–pe klo 9.00–11.00). Numeron voi tarkistaa tai hakea myös kaupungin sähköisen asioinnin kautta.

 • Kuinka suurella numerolla asumisoikeusasunnon voi saada?

  Alkuvuodesta 2019 Helsingin kaupungin asuntopalveluiden jakamat uudet järjestysnumerot pyörivät noin 255 000:n tienoilla. Yleisesti vapautuvasta asunnosta lähetetään tarjous viidellekymmenelle pienimmän järjestysnumeron ilmoittaneelle hakijalle, joiden hakukriteerit vastaavat haettavan asunnon tietoja. Koska osalla hakijoista numero on haettu jo parikymmentä vuotta sitten, voi kestää pitkäkin aika, että aivan uudella numerolla saa asuntotarjouksen. Lähellä keskustaa sijaitsevat asunnot ovat tähän mennessä menneet alle 30 000:n numeroilla.

  Yli 200 000:n menevillä (vuonna 2016 ja sen jälkeen myönnetyillä) numeroilla asuntoja on jaettu vasta muutama ja nämä ovat  yleensä olleet suurempia 3-5 huoneen asuntoja. Käytännössä, mitä kauempana keskustasta asunto sijaitsee, sitä suuremmalla numerolla sen voi saada. 

 • Sain asuntotarjouksen. Miten toimitan hakemuksen ko. asuntoon?

  Tarjouskirjeessä on annettu päivämäärä ja kellonaika, johon mennessä hakemus pitää olla toimitettu HASOn toimistoon (Sahaajankatu 3, 00880 Helsinki). Hakemus pitää toimittaa joko postitse, henkilökohtaisesti tai sähköpostitse tarjouskirjeessä ilmoitettuun osoitteeseen. Olemme keväällä 2019 alkaneet ottaa vastaan hakemuksia myös sähköpostitse.

 • Milloin vastikkeenmaksuvelvollisuus alkaa, jos hyväksyn asuntotarjouksen?

  Tarjouskirjeeseen on merkitty asunnon vapautumispäivä. Vapautumispäivä on ensimmäinen mahdollinen päivä, kun asunnon voi ottaa vastaan. Vastikkeenmaksuvelvollisuus alkaa vastaanottopäivästä.

  HASOn voimassaolevan ohjeistuksen mukaan, jo vapautunut asunto tulee tyypillisesti ottaa vastaan noin kahden viikon kuluessa siitä, kun Helsingin kaupungin Asuntopalvelut on hyväksynyt hakijan asumisoikeuden haltijaksi. Asunnonhakijan kannattaa siis varautua siihen, että tarjottu asunto täytyy ottaa pian vastaan.

 • Mitä tapahtuu, jos kieltäydyn asuntotarjouksesta?

  HASOlla voi kieltäytyä asuntotarjouksista ilman, että se vaikuttaa tulevaisuuden mahdollisuuksiin saada asuntotarjous. Vielä tarjouksen hyväksyttyäsikin ja Helsingin kaupungin Asuntopalveluiden vahvistettua kaupan, voit muuttaa mielesi ja perua tarjouksen, mutta peruminen tässä vaiheessa on sallittu vain kolme kertaa, minkä jälkeen järjestysnumero lakkaa olemasta. 

 • Voinko hakea uudelleen asuntoa samalla asumisoikeusnumerolla?

  Järjestysnumero on kertakäyttöinen eli uutta asumisoikeusasuntoa sillä ei voi hakea, mikäli numerolla on jo kerran vastaanottanut asunnon. Sen sijaan alkuperäistä numeroa käytetään, mikäli vaihdetaan päittäin asuntoa toisen asumisoikeusasunnossa asuvan kanssa (keskinäinen vaihto).

 • Miten poistun asumisoikeusjonosta?

  Mikäli et halua enää hakea asuntoa HASOn kautta, voit täyttää Jonosta poistuminen -lomakkeen osoitteessa http://www.haso.fi/ilmoittautuminen-jonoon/jonosta-poistuminen. HUOM! Mikäli haet asumisoikeusasuntoa myös muista asumisoikeusyhtiöistä, sinun tarvitsee perua hakemuksesi erikseen jokaiseen yhtiöön.

 • Mitä tarkoittaa jyvitetty neliömetri (jm²)?

  Jyvityskertoimella tasoitetaan saman kohteen samankokoisten asuntojen eroja, jotka johtuvat esimerkiksi rakennuskustannuksista sekä asuntojen erilaisista sijainneista talossa. Käytännössä huoneiston jyvitetty pinta-ala lasketaan kertomalla todellinen huoneistoala neliömetreissä huoneistokohtaisella kertoimella.

  Jyvityskerroin määräytyy asunnon koon ja sijainnin mukaan. Lasketut rakennuskustannukset pienenevät asunnon koon kasvaessa. Jyvityskertoimella yhtiön kulut saadaan jaettua paremmin rakennuskustannuksia vastaaviksi. Pienissä asunnoissa jyvitetty pinta-ala on suurempi kuin todellinen pinta-ala. Vastaavasti suuremmissa asunnoissa jyvitetty ala on pienempi.

  Sijainti puolestaan vaikuttaa viihtyvyyteen: Alimpien kerrosten huoneistoihin kantautuu enemmän ääniä yläkerroksista ja porrashuoneesta. Yläkerroksissa maisemat ovat kauniimmat, mutta niissä tarvitaan hissiä enemmän kuin alemmissa, jolloin hissin käyttökustannukset vaikuttavat jyvitykseen. (Lähde: Wikipedia)

 • Miksi uudiskohteita (valmistuvia asuntoja) ei ole HASOn nettisivuilla?

  Uudiskohteita markkinoi Helsingin kaupungin Asuntotuotanto ja niitä haetaan Asuntotuotannon kautta. Uudet kohteet siirtyvät HASOn hallintaan vasta sitten, kun asukkaat ovat muuttaneet taloon ja vasta tässä vaiheessa niihin voi alkaa hakea HASOn kautta.

Asuminen

 • Mikä on asuintaloni huoltoyhtiö?

  Huoltoyhtiön yhteystiedot on ilmoitettu talosi ilmoitustaululla. HUOM! Asukaspysäköinnin huoltoyhtiö on yleensä eri kuin asuintalon ja näistä kannattaa olla yhteydessä HASOn asiakaspalveluun.

 • Saanko itse remontoida asuntoani?

  Asukas voi itse remontoida asuntoa tietyin ehdoin. Ohjeet remontin tai muutosten tekemiseen löytyvät HASOn muutostyöohjeista. Isoihin muutostöihin tarvitsee isännöitsijän luvan. Osa muutostöistä hyvitetään pois muutettaessa. Jotta hyvitys olisi mahdollinen, pitää asukkaan toimittaa kuitit muutostöistä HASOlle heti töiden valmistuttua. Tämä koskee myös uudiskohteisiin rakennusaikana teetettyjä muutostöitä. Hyvityksen arvioinnissa käytetään sitä muutostyöohjetta, joka on ollut voimassa muutostyön ajankohtana.

 • Mistä löydän remontointi-/muutostyöohjeet?

  HASOn muutostyöohjeet löytyvät täältä. Epäselvissä tapauksissa ole aina yhteydessä isännöitsijään.

 • Kenelle vastuu korjauksista kuuluu?

  HASOn vastuunjakotaulukko löytyy täältä sekä Asukasoppaasta HASOn nettisivuilta. Epäselvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä HASOn asiakaspalveluun tai isännöitsijään.

 • Nimeni on vaihtunut, minne asiasta pitää ilmoittaa?

  Nimen vaihtumisesta pitää ilmoittaa HASOon ja huoltoyhtiöön. Huoltoyhtiö vaihtaa nimen postilaatikkoon  jne.

  Jos olet asumisoikeuden haltija, HASOlle pitää myös toimittaa kopio virkatodistuksesta tai uudesta henkilöllisyystodistuksesta. Kopio liitetään asumisoikeussopimuksen yhteyteen, koska asumisoikeussopimus on laadittu vanhalla nimellä.

  Ilmoituksen nimenvaihdoksesta voi tehdä esimerkiksi toimiston sähköpostiin: toimisto@laajasalonisannointi.fi.

 • Miten haen parkkipaikkaa?

  Isännöitsijätoimisto (toimisto@laajasalonisannointi.fi, p. 09 668 9910) hallinnoi kohteiden parkkipaikkoja (poikkeuksena Laakavuorentie 14, jossa paikkoja hallinnoi Realia Isännöinti). Asiakaspalvelusta voi kysellä vapaista paikoista tai ilmoittautua autopaikkajonoon.

 • Voinko vuokrata asumisoikeusasuntoni eteenpäin?

  Asumisoikeusasunto on tarkoitettu asumisoikeuden haltijan ja hänen perheensä käyttöön. Alivuokralaisen voi ottaa, kunhan alivuokralaisen hallussa on enintään puolet huoneistosta eli alivuokrauksessa asumisoikeuden haltija asuu huoneistossa samanaikaisesti alivuokralaisen kanssa. Alivuokraukseen ei tarvitse HASOn lupaa, mutta vuokralaisesta on ilmoitettava isännöitsijätoimistoon vesimaksua varten ja huoltoyhtiöön talonkirjoja varten.

  Kokonaan asunnon saa vuokrata eli luovuttaa toisen hallintaan ainoastaan, mikäli asumisoikeushaltija joutuu oleskelemaan tilapäisesti toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai muun vastaavan syyn vuoksi. Asunnon vuokrausta varten tarvitsee HASOlta erillisen luvan ja huoneiston saa vuokrata enintään kahdeksi vuodeksi. Lupaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella ja liitteeksi pitää toimittaa työ- tai opiskelutodistus. Samalla on ilmoitettava hallinnan luovutuksen sovittu tai todennäköinen aika. Myös vuokrasopimuksen kopio on toimitettava HASOon, kun sopimus on solmittu. Vuokrasopimuksen pitää olla määräaikainen.

  Tietyin ehdoin vuokraamislupaa voidaan jatkaa yli kahden vuoden, jolloin asumisoikeuden haltijan on anottava uusi vuokrauslupa viimeistään kuukausi ennen kahden vuoden luovutusajan päättymistä.

 • Puolisoni on muuttamassa pois, miten toimia?

  Asumisoikeuslaki velvoittaa, että asumisoikeuden haltija tai haltijat asuvat itse huoneistossaan. Erotapauksissa, mikäli pois muuttava henkilö on asumisoikeuden haltija, hänen on siirrettävä asumisoikeutensa/ osuutensa asumisoikeudesta huoneistoon asumaan jäävälle. Siirtolomakkeen voi ladata täältä.

  HUOM! Huoneistoon asumaan jäävä tarvitsee uuden järjestysnumeron siirtoa varten, mikäli alkuperäinen järjestysnumero, jolla asunto on saatu, ei ole molempien puolisoiden nimissä.

 • Asunnossani on vesimittari. Paljonko vettä kuuluu perusmaksuun?

  Kylmän veden hinta on 3,5 €/kuutio ja lämpimän veden 7,5€/kuutio. Kuutio on 1000 litraa. Keskivertokerrostaloasukkaan vedenkäytöstä lämmintä vettä on noin 33-40%. Jos ennakkovesimaksu on 21 €/kk/hlö, kuuluu perusmaksuun vettä kuukaudessa 4100 - 4340 litraa henkeä kohden. Vesimittaritalouksien kulutus tarkastetaan aina kerran vuodessa ja asukkaille lähetetään joko lisä- tai hyvityslasku kulutuksen mukaan. Vesimaksujen tasausaikataulun löydät tältä sivulta.

  Tietoa vedenkäytöstä ja vinkkejä järkevään vedenkäyttöön voit lukea esimerkiksi Verton esitteestä.

Asunnon vaihto ja irtisanominen

 • Miten asumisoikeusasunnon vaihtaminen onnistuu?

  Voit vaihtaa asumisoikeusasunnosta toiseen kahdella eri tavalla:

  1. Voit hakea uutta asuntoa käyttämättömällä asumisoikeusjärjestysnumerolla. VINKKI: uusi numero kannattaa hakea jo nyt, jolloin sinulla on käytössäsi ”pieni” numero käytettäväksi silloin, kun vaihto tulee ajankohtaiseksi. Uuden numeron voit hakea Helsingin kaupungin asuntopalvelujen sivujen kautta.

  2. Voit tehdä keskinäisen vaihdon toisen asumisoikeusasukkaan kanssa. Tällöin vaihtokumppani on etsittävä itse esimerkiksi laittamalla ilmoitus HASOn nettisivuille. Keskinäinen vaihto tehdään sillä järjestysnumerolla, jolla olet alun perin saanut asumisoikeusasunnon. Vaihtojen käsittelyaika on noin 1 - 2 kuukautta, mikä kannattaa huomioida muuttoa suunnitellessa.

 • Jos vaihdan HASOn asunnosta toiseen, joudunko maksamaan kahta vastiketta päällekkäin? Miten asunnon vaihtotilanteessa toimitaan asumisoikeusmaksun kanssa?

  HASO pyrkii järjestämään maksujen eräpäivän niin, että päällekkäisiä vastikkeita ei tule maksettavaksi. HASO palauttaa ”vanhan” asunnon asumisoikeusmaksun tilillesi ennen kuin eräpäivä ”uuden” asunnon asumisoikeusmaksulle koittaa.

  HUOM! Jos asukas on saanut kolmen vuoden moitteettoman asumisen jälkeen vakuusmaksun takaisin ja vaihtaa toiseen HASO-asuntoon, uudesta asunnosta ei tarvitse maksaa vakuutta (edellyttäen että vakuusmaksun takaisinmaksun jälkeen asuminen on jatkunut moitteettomana).

 • Olen muuttamassa pois, missä vaiheessa aso-maksu palautetaan tililleni?

  Asumisoikeusmaksu palautetaan kolmen (3) kuukauden päästä irtisanomispäivästä joko asukkaalle tai pankille, mikäli sopimus on pantattu pankkiin lainan vakuudeksi. Muusta kuin asumiseen liittyvästä normaalista kulumisesta asunnolle koituneet haitat, maksamattomat vastikkeet tai korvaus puuttuvista avaimista voidaan periä aso-maksusta ennen takaisin maksua.

 • Puolisoni on muuttamassa pois, miten toimia?

  Asumisoikeuslaki velvoittaa, että asumisoikeuden haltija tai haltijat asuvat itse huoneistossaan. Erotapauksissa, mikäli pois muuttava henkilö on asumisoikeuden haltija, hänen on siirrettävä asumisoikeutensa/ osuutensa asumisoikeudesta huoneistoon asumaan jäävälle. Siirtolomakkeen voi ladata täältä.

  HUOM! Huoneistoon asumaan jäävä tarvitsee uuden järjestysnumeron siirtoa varten, mikäli alkuperäinen järjestysnumero, jolla asunto on saatu, ei ole molempien puolisoiden nimissä.

 • Miten irtisanon asuntoni?

  Asumisoikeusasunnon luopumisaika on kolme kuukautta siitä, kun irtisanomisilmoitus (joko paperilla tai netin kautta) on jätetty HASOon. Mikäli asumisoikeussopimuksen haltijoita on kaksi, ilmoituksessa pitää olla molempien allekirjoitukset, vaikka ilmoitus olisi sähköinen. Irtisanomisilmoituksessa kysytään myös tehdyistä muutostöistä. Mikäli niitä on tehty, kuitit töistä pitää viimeistään tässä vaiheessa toimittaa HASOon. Kuitteja odotetaan 2 viikkoa ennen kuin aso-maksun hinta lähetetään vahvistettavaksi kiinteistövirastoon. Isännöitsijä tarkastaa asunnon, avainten määrän jne., kun asunto on tyhjennetty. Asukkaan pitää sopia tarkastusajankohdasta erikseen isännöitsijä Niko Burtsovin kanssa. Mikäli hän huomaa tavalliseen asumiseen kuulumattomia jälkiä asunnossa tai avaimia puuttuu, korjaus- ja lukkojen sarjoituskulut vähennetään aso-maksusta. Siksi aso-maksu maksetaan takaisin vasta kolmen kuukauden päästä irtisanomisesta.

  Asumisoikeuden myynnin hoitaa HASO. Asukas ei siis voi myydä sitä itse.

 • Olen kadottanut asunnonvaihtopörssin salasanan. Mistä saan uuden?

  Klikkaa vaihtopörssin etusivulla kohtaa "Uusi käyttäjä rekisteröidy täällä", niin pääset sivulle, jossa voi pyytää uutta salasanaa. HASO ei hallinnoi salasanoja.

 • Voinko siirtää asumisoikeusasunnon kaverilleni?

  Asumisoikeuden haltija voi luovuttaa asunnon puolisolleen tai suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevalle sukulaiselleen. Kaverille asuntoa ei voi luovuttaa. Lisätietoa löytyy asumisoikeuslain luvusta 5.

  HUOM! Myös asumisoikeuden uudella haltijalla pitää olla voimassa oleva järjestysnumero. Siirtojen käsittelyaika on noin 1 - 2 kuukautta.

 • Miten toimia kuolintapauksessa?

  Kuolinpesän edustajan pitää tehdä kirjallinen irtisanomisilmoitus kuolinpesän puolesta isännöitsijätoimistoon tai asumisoikeus voidaan siirtää elossa olevalle henkilölle. Asumisoikeusasuntoa ei voi jättää perikunnan hallintaan. HUOM! Myös tapauksissa, joissa asumisoikeus on kahden haltijan nimissä ja toinen heistä kuolee, asuntoon jäävälle haltijalle on tehtävä uusi asumisoikeussopimus pelkästään hänen nimiinsä.

  Mikäli kuolinpesä irtisanoo asumisoikeusasunnon, tarvitaan irtisanomisilmoitukseen kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitus tai valtakirjat niiltä osakkailta, jotka eivät allekirjoita ilmoitusta. 
  Voidakseen edistää irtisanomista isännöitsijätoimisto tarvitsee irtisanomisilmoituksen liitteeksi kuolleen asumisoikeuden haltijan virkatodistuksen. Myös mahdollinen testamentti on toimitettava isännöitsijätoimistoon. Irtisanomisaika on kolme kuukautta, jonka ajan vastuut asunnosta säilyvät kuolinpesällä.

  Irtisanomisilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hintalaskelma asumisoikeusmaksun arvosta toimitetaan kuolinpesälle tai kuolinpesän edustajalle, kun irtisanominen otetaan käsittelyyn. Asumisoikeusmaksu määräytyy kuolinpäivän rakennuskustannusindeksin mukaan.

Vastikkeet

 • Milloin vastikkeenmaksuvelvollisuus alkaa, jos hyväksyn asuntotarjouksen?

  Tarjouskirjeeseen on merkitty asunnon vapautumispäivä. Vapautumispäivä on ensimmäinen mahdollinen päivä, kun asunnon voi ottaa vastaan. Vastikkeenmaksuvelvollisuus alkaa vastaanottopäivästä.

  HASOn voimassaolevan ohjeistuksen mukaan, jo vapautunut asunto tulee tyypillisesti ottaa vastaan noin kahden viikon kuluessa siitä, kun Helsingin kaupungin Asuntopalvelut on hyväksynyt hakijan asumisoikeuden haltijaksi. Asunnonhakijan kannattaa siis varautua siihen, että tarjottu asunto täytyy ottaa pian vastaan.

 • Olen kadottanut vastikekuittini. Mistä saan uudet?

  Soita asiakaspalveluumme tai suoraan vuokrakirjanpitäjällemme (Kaija Kuisma, p. 09 6689 9139).

 • Milloin vastikkeenmaksussa on eräpäivä?

  Eräpäivä on joka kuun 5. päivä. Mikäli kohtaat ongelmia maksujen maksamisessa, kannattaa olla heti yhteydessä vuokrakirjanpitäjä Kaija Kuismaan (p. 09 6689 9139).

 • Paljonko kuukausittainen vesimaksu on?

  HASOssa on sekä kiinteän vesimaksun kohteita että vesimittarikohteita. Kiinteä vesimaksu on 15 euroa/hlö/kk.
  Kaikissa vuodesta 2007 eteenpäin valmistuneissa kohteissa on vesimittarit ja näissä kohteissa peritään vesimaksuennakkoa joko 15 euroa/hlö/kk (kohteet, joissa vain kylmävesimittari) tai 21 euroa/hlö/kk (kohteet, joissa sekä kylmä- että lämminvesimittarit). Kulutus tarkastetaan kerran vuodessa ja asukkaille lähetetään joko lisä- tai hyvityslasku kulutuksen mukaan. Kannattaa siis aina ilmoittaa muutoksesta asukkaiden määrässä, jotta ei ainakaan tulisi isoa lisälaskua.

 • Asunnossani on vesimittari. Paljonko vettä kuuluu perusmaksuun?

  Kylmän veden hinta on 3,5 €/kuutio ja lämpimän veden 7,5€/kuutio. Kuutio on 1000 litraa. Keskivertokerrostaloasukkaan vedenkäytöstä lämmintä vettä on noin 33-40%. Jos ennakkovesimaksu on 21 €/kk/hlö, kuuluu perusmaksuun vettä kuukaudessa 4100 - 4340 litraa henkeä kohden. Vesimittaritalouksien kulutus tarkastetaan aina kerran vuodessa ja asukkaille lähetetään joko lisä- tai hyvityslasku kulutuksen mukaan. Vesimaksujen tasausaikataulun löydät tältä sivulta.

  Tietoa vedenkäytöstä ja vinkkejä järkevään vedenkäyttöön voit lukea esimerkiksi Verton esitteestä.

 • Jos maksuni ovat myöhässä, paljon HASO perii perintäkuluja?

  Perintäkulu HASOssa on viisi euroa. Viivästymiskorko on yleisen korkotason mukainen.

 • Voiko HASOn vastikelaskut maksaa e-laskuna?

  HASOn vastikelaskun voi maksaa e-laskuna, jos valitsee omasta verkkopankistaan tämän vaihtoehdon.

 • Mitkä asiat vaikuttavat vastikkeen nousuun? Nouseeko vastike joka vuosi?

  HASOssa vastikkeen nousu on ollut varsin maltillista ja osassa kohteita vastiketta on välillä myös laskettu. Vastike tarkistetaan kerran vuodessa ja uudet vastikkeet tulevat aina voimaan maaliskuussa. Tulevaisuuden vastikekehitykseen vaikuttavat oleellisesti inflaation ja euribor-koron kehitys, koska ne vaikuttavat pääomakuluihin, jotka noin 60 prosenttia kokonaiskuluista.

 • Mitä tarkoittaa jyvitetty neliömetri (jm²)?

  Jyvityskertoimella tasoitetaan saman kohteen samankokoisten asuntojen eroja, jotka johtuvat esimerkiksi rakennuskustannuksista sekä asuntojen erilaisista sijainneista talossa. Käytännössä huoneiston jyvitetty pinta-ala lasketaan kertomalla todellinen huoneistoala neliömetreissä huoneistokohtaisella kertoimella.

  Jyvityskerroin määräytyy asunnon koon ja sijainnin mukaan. Lasketut rakennuskustannukset pienenevät asunnon koon kasvaessa. Jyvityskertoimella yhtiön kulut saadaan jaettua paremmin rakennuskustannuksia vastaaviksi. Pienissä asunnoissa jyvitetty pinta-ala on suurempi kuin todellinen pinta-ala. Vastaavasti suuremmissa asunnoissa jyvitetty ala on pienempi.

  Sijainti puolestaan vaikuttaa viihtyvyyteen: Alimpien kerrosten huoneistoihin kantautuu enemmän ääniä yläkerroksista ja porrashuoneesta. Yläkerroksissa maisemat ovat kauniimmat, mutta niissä tarvitaan hissiä enemmän kuin alemmissa, jolloin hissin käyttökustannukset vaikuttavat jyvitykseen. (Lähde: Wikipedia)

Asumisoikeussopimus

 • Mikä on asumisoikeusmaksuni nykyinen arvo?

  Asumisoikeusmaksu määräytyy alkuperäisen asumisoikeusmaksun sekä rakennuskustannusindeksin muutoksen perusteella. Rakennuskustannusindeksi vaihtuu kuukausittain aina kuukauden puolivälissä.

  Asukas pystyy periaatteessa itse laskemaan arvion asumisoikeusmaksunsa tämänhetkisestä arvosta. Jokaiselle asukkaalle on asukasoikeussopimuksen yhteydessä annettu dokumentti, mistä löytyy asunnon alkuperäisen asumisoikeusmaksun ensimmäisen maksupäivän indeksi. Arvio nykyisestä aso-maksusta lasketaan kaavalla:

  (Asunnon alkuperäinen hinta) / (yllä mainittu ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu

  Tämänhetkinen indeksi löytyy täältä ja samoilta sivuilta voi tarkistaa aso-maksun ensimmäisen maksupäivän indeksin. Huomioithan, että indeksi perustuu edelliseen kuukauteen ja vaihtuu kuukauden puolivälissä. Näin esimerkiksi tarkastaessa indeksiä päivälle 20.12., käytetään marraskuun indeksiä.

  HASOn sivuilla on myös laskuri, jonka avulla voi selvittää arvion aso-maksusta, mikäli alkuperäinen asumisoikeusmaksu sekä ensimmäinen maksupäivä ovat tiedossa.

  Tulee muistaa, että lopullinen asumisoikeusmaksu määräytyy irtisanomispäivän indeksin mukaan ja tämä on se hinta, joka Helsingin kaupungin asuntopalvelujen pitää vahvistaa ennen kuin irtisanojalle voi postittaa palautuserittelyn maksuista. Maksussa huomioidaan myös asuntoon mahdollisesti tehtyjen lisä- ja muutostöiden hyvitys.

  HUOM! HASO laskee asumisoikeusmaksun irtisanomisen yhteydessä automaattisesti. Muussa tapauksessa laskelma maksa 50 euroa.

 • Tarvitseeko asumisoikeusasunnosta maksaa varainsiirtoveroa?

  Asumisoikeusasunnosta ei makseta varainsiirtoveroa.

 • Mistä saan kopion asumisoikeussopimuksestani?

  Mikäli alkuperäinen asumisoikeussopimus on esimerkiksi pankissa lainan panttina, kopion HASOn kappaleesta voi tilata hintaan 15 euroa. Ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

 • Mitä jos asumisoikeussopimukseni on kadonnut?

  Alkuperäinen asumisoikeussopimus on tärkeä dokumentti. Ilman alkuperäisen asumisoikeussopimuksen palauttamista HASO ei voi palauttaa asumisoikeusmaksua irtisanomistilanteessa. Jos sopimus on kuitenkin kadonnut, sen kuoletus tapahtuu käräjäoikeudessa. Ennen yhteydenottoa HASOon kannattaa vielä tarkistaa, ettei asumisoikeussopimus ole esimerkiksi pankillasi.

 • Kuinka paljon asumisoikeusasunnostani omistan?

  Kun hakija maksaa 15 prosenttia asumisoikeusasunnon hinnasta, hän saa tuolla rahalla oikeuden asua asunnossa ja hänestä tulee asumisoikeuden haltija. Asumisoikeusasunnot eivät siis ole osaomistusasuntoja eli asukas ei omista asunnosta mitään osuutta.