Hallitus

HASOn hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista kolme on HASO-asukkaita. Malli mahdollistaa tehokkaasti asukasdemokratian toteutumisen. Hallituksen ja työvaliokunnan toimikausi on kaksi vuotta ja kausi alkaa keväällä yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokous valitsi huhtikuussa 2018 seuraavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiselle toimikaudelle. 

Varsinaiset jäsenet:

 • Antti Hytti (luottamushenkilö)
 • Kristiina Anunti (luottamushenkilö)
 • Petteri Palmi (asukasjäsen, varapj)
 • Aulis Toivonen (asukasjäsen)
 • Maria Ritschkoff (asukasjäsen)
 • Kari Nietosvaara (virkamiesjäsen)
 • Mari Randell (virkamiesjäsen, pj)

Varajäsenet:

 • Minna Anttila (asukas, Palmin varajäsen)
 • Tuulikki Grönberg (asukas, Ritschkoffin varajäsen)
 • Tarja Koski (asukas, Toivosen varajäsen)
 • Ville Vastamäki (virkamies)

Hallitus valitsi hallitusasioita valmistelevan työvaliokunnan jäsenet keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa toukokuussa. Työvaliokuntaan kuuluvat Kari Nietosvaara (pj), Petteri Palmi ja Maria Ritschkoff. Lisäksi työvaliokunnan kokouksiin osallistuvat HASOn toimitusjohtaja Juha Viljakainen, tekninen isännöitsijä Tuomo Nikkanen sekä viestintäpäällikkö Pauliina Lehto.