Perustiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy, Haso on perustettu 28.9.1992 ja se on nykyisin Helsingin suurin ja Suomen neljänneksi suurin asumisoikeusyhtiö. Valmiita asuntoja on yhteensä 5 752 (12/2022).

Vertailu perustuu asuntojen lukumäärään. Haso muodostuu 109 asuinkohteesta (12/2022), jotka sijaitsevat erinomaisilla alueilla Helsingissä. Haso-kotien keskimääräinen pinta-ala on noin 67 m² ja niissä asukkaita jo yli 10 000.

Yhtiön rakennuskanta on nuorta: Ensimmäinen kohde on valmistunut vuonna 1993 ja viimeisimmät kohteet vuonna 2023. 

 

Talous

Hason toiminta laajenee uusien kohteiden kautta vuosittain. Vuonna 2022 valmistui 7 uutta kohdetta.

Vuonna 2022 yhtiön taseen loppusumma oli noin 1,137 miljardia euroa ja liikevaihto noin 50,5 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellinen käyttöaste oli 99,7 %.

Tarkemmat tiedot yhtiön vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Vuonna 2021 yhtiön tilinpäätöksen taseen loppusumma oli 1,05 miljardia euroa ja liikevaihto noin 47,6 miljoonaa euroa.

Vastaavat luvut vuonna 2020 olivat noin 925 miljoonaa ja 45 miljoonaa euroa.

 

Rakennuttaminen Helsingin kaupungin ohjelman mukaisesti

Uudisrakentaminen jatkuu Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2016 mukaisesti. Ohjelma säätelee Helsingin maankäyttöä ja asuntotuotantoa. Keskeisiä tavoitteita ohjelmassa ovat monipuolisen asuntotarjonnan lisääminen erilaiset väestöryhmät ja elämäntilanteet huomioiden, asumisolojen parantaminen kestävän kehityksen arvoihin sitoutuen, asuntomarkkinoiden tasapainottaminen ja rahoitusvaihtoehtojen kehittäminen. Uudet asuinalueet rakennetaan vetovoimaisiksi ja omaleimaisiksi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Ohjelmakauden tavoitteena on nostaa Helsingin kaupungin oman asuntotuotannon (Asuntotuotanto rakennuttaa) määrä keskimäärin 1 500 asuntoon vuodessa, josta välimuotoasumistuotantoa (asumisoikeus-, Hitas- ja osaomistuasuntotuotanto) on 750 asuntoa (50 %) vuodessa ja valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa 750 asuntoa (50 %). 

Ohjelma linjaa Hason kasvavaksi ja vahvistuvaksi yhtiöksi. Asukkaille kasvu merkitsee taloudellista vakautta ja joustavuutta vaikkapa silloin, kun asunnon vaihtaminen on ajankohtaista. 

Vuonna 2023 uusia Haso-kohteita valmistuu 9 kpl. Kohteet ovat pääosin esteettömiä, joten ne soveltuvat hyvin monenlaisiin elämäntilanteisiin.