Perustiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy, HASO on perustettu 28.9.1992 ja se on nykyisin Helsingin suurin ja Suomen neljänneksi suurin asumisoikeusyhtiö. Valmiita asuntoja on yhteensä 5 262.

Vertailu perustuu asuntojen lukumäärään. HASO muodostuu 101 asuinkohteesta, jotka sijaitsevat erinomaisilla alueilla Helsingissä. Asuinneliöitä on yhteensä noin 360 000 m² ja kohteissa asuu yli 10 000 asukasta. Yhtiön tilinpäätöksen taseen loppusumma oli 840 milj. euroa vuonna 2019 ja liikevaihto 43 milj. euroa (vastaavat luvut vuonna 2018 olivat n. 800 milj. ja 37 milj.).

Yhtiön rakennuskanta on nuorta: Ensimmäinen kohde on valmistunut vuonna 1993 ja viimeisimmät kohteet vuonna 2020. Näin nykyisten kohteiden keski-iäksi tulee noin yhdeksän vuotta. 

Rakennuttaminen Helsingin kaupungin ohjelman mukaisesti

Uudisrakentaminen jatkuu Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2016 mukaisesti. Ohjelma säätelee Helsingin maankäyttöä ja asuntotuotantoa. Keskeisiä tavoitteita ohjelmassa ovat monipuolisen asuntotarjonnan lisääminen erilaiset väestöryhmät ja elämäntilanteet huomioiden, asumisolojen parantaminen kestävän kehityksen arvoihin sitoutuen, asuntomarkkinoiden tasapainottaminen ja rahoitusvaihtoehtojen kehittäminen. Uudet asuinalueet rakennetaan vetovoimaisiksi ja omaleimaisiksi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Ohjelmakauden tavoitteena on nostaa Helsingin kaupungin oman asuntotuotannon (Asuntotuotanto rakennuttaa) määrä keskimäärin 1500 asuntoon vuodessa, josta välimuotoasumistuotantoa (asumisoikeus-, Hitas- ja osaomistuasuntotuotanto) on 750 asuntoa (50 %) vuodessa ja valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa 750 asuntoa (50 %).

Ohjelma linjaa HASOn kasvavaksi ja vahvistuvaksi yhtiöksi. Asukkaille kasvu merkitsee taloudellista vakautta ja joustavuutta vaikkapa silloin, kun asunnon vaihtaminen on ajankohtaista.

Diaesitys: Perustietoa HASOsta

Perustietoa Helsingin Asumisoikeus Oy:stä