Perustiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy, HASO on perustettu 28.9.1992 ja se on nykyisin Helsingin suurin ja Suomen neljänneksi suurin asumisoikeusyhtiö. Valmiita asuntoja on yhteensä 5752.

Vertailu perustuu asuntojen lukumäärään. HASO muodostuu 109 asuinkohteesta, jotka sijaitsevat erinomaisilla alueilla Helsingissä. Asuinneliöitä on yhteensä noin 380 000 m² ja kohteissa asuu yli 10 000 asukasta. Yhtiön tilinpäätöksen taseen loppusumma oli 1,05 miljardia euroa vuonna 2021 ja liikevaihto n. 47,6 milj. euroa (vastaavat luvut vuonna 2020 olivat n. 925 milj. ja 45 milj.).

Yhtiön rakennuskanta on nuorta: Ensimmäinen kohde on valmistunut vuonna 1993 ja viimeisimmät kohteet vuonna 2022. Näin nykyisten kohteiden keski-iäksi tulee noin yhdeksän vuotta. 

Rakennuttaminen Helsingin kaupungin ohjelman mukaisesti

Uudisrakentaminen jatkuu Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2016 mukaisesti. Ohjelma säätelee Helsingin maankäyttöä ja asuntotuotantoa. Keskeisiä tavoitteita ohjelmassa ovat monipuolisen asuntotarjonnan lisääminen erilaiset väestöryhmät ja elämäntilanteet huomioiden, asumisolojen parantaminen kestävän kehityksen arvoihin sitoutuen, asuntomarkkinoiden tasapainottaminen ja rahoitusvaihtoehtojen kehittäminen. Uudet asuinalueet rakennetaan vetovoimaisiksi ja omaleimaisiksi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Ohjelmakauden tavoitteena on nostaa Helsingin kaupungin oman asuntotuotannon (Asuntotuotanto rakennuttaa) määrä keskimäärin 1500 asuntoon vuodessa, josta välimuotoasumistuotantoa (asumisoikeus-, Hitas- ja osaomistuasuntotuotanto) on 750 asuntoa (50 %) vuodessa ja valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa 750 asuntoa (50 %).

Ohjelma linjaa HASOn kasvavaksi ja vahvistuvaksi yhtiöksi. Asukkaille kasvu merkitsee taloudellista vakautta ja joustavuutta vaikkapa silloin, kun asunnon vaihtaminen on ajankohtaista.