Hallinto ja yhteishallinto

HASOn palveluksessa on toimitusjohtaja Juha Viljakainen sekä pieni asiantuntijatiimi. Isännöinti- ja viestintäpalvelut HASO ostaa isännöintitoimistosta. Järjestely on käytännöllinen ja kustannustehokas.

HASO on osa Helsingin kaupunkikonsernia ja HASOn yhteishallintomalli mahdollistaa asukkaiden HASO-asumisen asiantuntijuuden huomioimisen ja hyödyntämisen hallinnon kaikilla tasoilla. Asukkaiden ja talohallitusten aktiivisuudella on todellista myötävaikutusta asumiskustannuksiin ja -tyytyväisyyteen.

Hallintomallin tasoja ovat:

Asukaskokous. Yhden kohteen asukkaiden kokous

Talohallitus ja puheenjohtaja tai kohdetta edustava yhteyshenkilö, joka on talokokouksen valitsema.

Talohallitusten puheenjohtajien kokous, joka valitsee yhtiön hallituksen asukasjäsenet ja heille varajäsenet (3 asukasjäsentä).

Yhtiön hallitus, jonka nimittää yhtiökokous kaupunginhallituksen esityksestä. Yhtiön hallitus muodostuu kolmesta asukasjäsenestä, kahdesta kaupunginhallituksen ehdottamasta luottamushenkilöjäsenestä ja kahdesta virkamiesjäsenestä. Hallitus nimeää hallituksen työvaliokunnan ja tarvittaessa muita työryhmiä.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta.

Yhteishallinnon toimintaohje

Asukastyytyväisyyskyselyt