HASOn asukkaiden muodostama yhteistyöelin HASO-YTE

HASO-YTE on asukkaiden ja HASOn välinen yhteistyöelin, jonka toimintaa ohjaa Laki asumisoikeusasunnoista. Kymmenestä jäsenestä koostuvat yhteistyöelin kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

HASO-YTE:n tehtävänä on tarkastella asioita koko HASOn kokonaisvaltaisen edun näkökulmasta. Yhteistyöelimen tarkoituksena on toteuttaa ja valvoa kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolista kohtelua ja kohteiden elinkaareen perustuvaa hoitoa yhtiössä.

Kohdekohtaisella asukashallinnolla on mahdollisuus halutessaan saattaa asioita HASO-YTE:n käsiteltäväksi ja tehdä sille esityksiä. Viestit HASO-YTE:lle voi lähettää osoitteeseen haso-yte@haso.fi.

HASO-YTE:n jäsenet 2022–2024

Janne Kosonen, puheenjohtaja
HASO Disankallio

Nina Maskulin, varapuheenjohtaja
HASO Herttoniemi

Evgeni Semenov
HASO Haavi

Tuulikki Grönberg
HASO Kivipari

Maria Ritschkoff
HASO Kuusamakuja 4-8

Veli Savolainen
HASO Marjaniemi

Tarja Koski
HASO Omenapuisto

Markku Väänänen
HASO Rastilanraitti 7

Tommi Kurki
HASO Sandis

Merja Lehtinen
HASO Sprintti

Kokousten pöytäkirjat

Linkit: 

Laki asumisoikeusasunnoista

ARA:n Opas asumisoikeusasuntojen asukashallintoon