Vastikkeiden tasauksen uudistus - arkistoidut materiaalit

HASOn esitys uudeksi kustannusten tasausjärjestelmäksi 28.1.2022 (arkistoitu)

 

Huom! Tälle sivulle on arkistoitu HASOn pääomatyöryhmän esitys vastikkeiden tasauksen uudistuksesta 28.1.2022. Lausuntokierroksen pohjalta tätä esitystä muokattiin, ja HASO hallituksen hyväksymän esityksen materiaalit löytyvät täältä

 

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallitus nimesi pääomatyöryhmän tarkastelemaan HASOn nykyistä vastikkeiden perusteena olevaa pääomakustannusten tasausmallia vuonna 2020.

Uuden tasausjärjestelmän kehittämisen periaatteet

 • HASO on voittoa tavoittelematon, Helsingin kaupungin omistama asumisoikeusyhtiö. HASO-kohteiden käyttövastikkeet muodostuvat omakustannusperiaatteella ja tämä periaate on myös tasausmallin kehittämisen lähtökohta. Tälläkin hetkellä pääomakustannuksia tasataan HASO-kohteiden välillä. Tasausmallia päivitetään vastaamaan entistä paremmin monimuotoisen asuntokannan tarpeita.
 • Uusi tasausjärjestelmä ei nosta kustannuksia eli se ei nosta HASOn kokonaiskeskivastiketta. Vastikkeiden nostaminen ei ole tavoitteena. Kustannukset jaetaan kohteiden kesken eri tavalla kuin aiemmin.
 • Tasauksessa otetaan huomioon nykyistä merkittävämmin kohteiden sijainti ja ikä.

Tältä sivulta löytyy esittelymateriaalia koskien pääomatyöryhmän esitystä uudesta tasausjärjestelmästä.

Aikataulu

 • 28.1.2022 uutta tasausjärjestelmää koskeva nettisivu avataan 
 • 28.1.2022 esitys uudesta tasausjärjestelmästä ja lausuntopyyntö lähetetään HASOn talohallitusten puheenjohtajille ja yhteyshenkilöille sähköpostitse 
 • 10.2.2022 kohteiden talohallituksille järjestetään etänä (Teams) esittelytilaisuus uudesta tasausjärjestelmästä, tilaisuus tallennetaan ja julkaistaan tällä nettisivulla
 • 11.2.2022 uudistuksesta uutisoidaan uutiskirjeessä, HASOn sivustoilla ja ilmoitustauluilla ja kaikille asukkaille avataan tämän nettisivun kautta uuden tasausjärjestelmän kommentointimahdollisuus
 • 28.2.2022 uuden tasausjärjestelmän lausuntojen jättöaika ja kommentointiaika päättyy (kohteiden lausunnot kerätään talohallitusten puheenjohtajilta 28.1.-28.2. ja kaikille avoin palautekanava on auki 11.2.-28.2.)
 • 1.-15.3.2022 pääomatyöryhmä valmistelee lopullisen esityksen uudesta tasausjärjestelmästä hallitukselle huomioiden lausunnot ja kommentit
 • 22.3.2022 HASOn hallitus päättää uudesta tasausjärjestelmästä
 • 1.3.2023 uuden tasausjärjestelmän mukaiset vastikkeet otetaan käyttöön huomioiden siirtymäaika
 • 2023-2027 siirtymäaika, uuden tasausjärjestelmän mukaiset vastikkeet tulevat käyttöön, yksittäisen kohteen vastike muuttuu uuden tasausjärjestelmän johdosta enintään 5 % vuodessa

Materiaalit

Karttalinkit (aukeavat uuteen välilehteen)

 • Hki-alueet (kartalla esitetään tasaukseen liittyvä aluejako postinumeroalueittain, alueet ovat Hki 1-4. Aluejako perustuu Tilastokeskuksen kalleusaluejaotteluun, jossa 1 on kallein ja 4 edullisin)
 • Tasaus kohteittain (kartalla näkyvät kaikki tasauslaskennassa mukana olleet kohteet ja niiden vieressä arvio uudesta kokonaisvastikkeesta, klikkaamalla kohteen merkkiä kartalla saa näkyviin enemmän tietoja kyseistä kohteesta)
 • Tasaus postinumeroittain (kartalla näkyy kullakin postinumeroalueella olevien kohteiden uusien kokonaisvastikearvioiden keskiarvo, klikkaamalla merkkiä kartalla saa näkyviin lisätietoa)

Esittelytilaisuus talohallituksille 10.2.2022

Kaikille avoin palautekanava 

Palautekanava oli auki 11.2. - 28.2.2022. Kanavan kautta jätettiin 215 palautetta.