26.11.2021

Uusi muutostyöohje asukkaiden teettämiin muutostöihin 1.1.2022 alkaen


Kuva: Seinien maalaus HASOn asunnoissa on sallittu muutostyö. Otathan aina kaikkia muutostöitä suunnitellessasi ensin yhteyden isännöintiin.

HASOn uusi muutostyöohje asukkaiden teettämiin huoneistokohtaisiin muutostöihin astuu voimaan 1.1.2022.

Pääperiaate muutostöissä pysyy ennallaan: asumisoikeuden haltijalla on yhä omalla kustannuksellaan mahdollisuus tehdä tai teettää yhtiön ohjeiden mukaisesti sellaisia muutostöitä, jotka ovat asumistasoa ja -mukavuutta parantavia. Osasta muutostöitä on mahdollisuus lisäksi saada poismuuton yhteydessä hyvitystä, kun tietyt edellytykset täyttyvät.

Uusi muutostyöohje lähetetään asumisoikeuden haltijoille joulukuussa vastikekuittien mukana.

Edellinen muutostyöohje ehti olla voimassa tasan kymmenen vuotta. Muutostöihin ja muutostöiden hyvitettävyyteen sovelletaan aina sitä ohjetta, joka on ollut voimassa muutostyön toteuttamishetkellä.

Keskeiset muutokset

Uudessa muutostyöohjeessa ajantasaistetaan monien yleisimpien muutostöiden poistoikiä, mm. parvekelasien asennuksen poistoikä muuttuu 25 vuodesta 15 vuoteen. Poisto on arvonvähennys, jolla otetaan huomioon omaisuuden kuluminen ja tekninen vanheneminen. Poistoikä tarkoittaa aikaa, jonka jälkeen muutostyöstä ei ole mahdollista saada hyvitystä asumisoikeudesta luovuttaessa. Muutosten tarkoitus on, ettei uusi asumisoikeuden haltija joutuisi maksamaan toteutetusta muutostyöstä liikaa suhteessa muutostyön ikään.

Lisäksi uudessa ohjeessa on otettu mukaan asukkaiden toiveita: mm. vinyylilattian ja suihkuseinän asennuksista on jatkossa mahdollista saada hyvitystä.

Uudessa ohjeessa ohjeistetaan asukkaita tarkemmin kaikissa muutostyöprosessin vaiheissa, ennen, jälkeen sekä työn suorittamisen aikana. Muutostöihin tulee aina pyytää ja saada lupa ennen työn aloittamista. Asioinnin helpottamiseksi tullaan tätä varten lisäämään myös sähköinen lomake osoitteeseen haso.fi/muutostyolupa.

Muutostyöluvan hakeminen on asukkaalle maksutonta, ja lupaprosessin käsittelyn aikana käydään läpi muut mahdolliset muutostyötä koskevat kustannukset, kuten valvonnan kustannukset, joista muutostyöluvan saaja vastaa.

Uusi muutostyöohje 1.1.2022 alkaen (pdf)

Katso tältä sivulta kaikki HASOn muutostyöohjeet