13.12.2019

Kysely kiinnostuksesta sähkö- ja hybridiautojen lataukseen

HASO kartoittaa kyselyllä autoilevien asukkaidensa tarvetta ja kiinnostusta sähkö- ja hybridiautojen lataamiseen HASOn hallinnassa olevien tonttien pysäköintipaikoilla.

Kysely on tarkoitettu ensisijaisesti asukkaille, jotka ovat vuokranneet pysäköintipaikan HASOlta. Osassa HASOn kohteista pysäköintipaikat on järjestetty pysäköintiyhtiöiden kautta, eikä tätä kyselyä ole kohdennettu näille kohteille.

Kyselyllä selvitetään kiinnostusta latausmahdollisuuteen, eikä siihen vastaaminen sido mihinkään.

Kyselyyn voi vastata 15.1.2020 asti

Vastaa lataustarvekyselyyn osoitteessa: https://response.questback.com/laajasalonisannointi/sahkoauto

HASO pyrkii Helsingin kaupungin strategian mukaisesti edistämään sähköistä liikennettä. Ensi kevään aikana on suunnitelmissa aloittaa sähkö- ja hybridiautojen latausmahdollisuuden pilotointi muutamissa kohteissa. 

Muistutamme samalla, että sähkö- ja hybridiautojen lataaminen tavallisista lämmitystolpista sekä pistorasioiden kautta on ehdottomasti kielletty. Näitä sähköjärjestelmiä ei ole suunniteltu sähköautojen lataustarpeelle, ja niiden käyttäminen sähköautojen lataukseen on vakava paloturvallisuusriski.

 

Ystävällisin terveisin,
Helsingin Asumisoikeus Oy

Tiedote kyselystä jaetaan myös uusien 1.3.2020 voimassa olevien vastikekuittien mukana. Vastikekuitit jaetaan HASO-talouksiin 31.12.2019 mennessä.