21.12.2020

HASOn vastikkeisiin vain vähäisiä muutoksia vuonna 2021 - vastikeilmoitukset jaetaan vuoden loppuun mennessä

 

Keskimääräinen käyttövastike HASOn kohteissa 1.3.2021 alkaen on 10,27 €/jm2/kk (nykyinen 10,30 €/jm2/kk). Osassa kohteista käyttövastike hieman laskee, toisissa hieman nousee ja osassa pysyy ennallaan. Nykyiseen käyttövastikkeeseen verrattuna korotukset/vähennykset ovat korkeintaan 3 %.

Vastikkeet määräytyvät omakustannusperiaatteella

HASOssa vastikkeet määräytyvät omakustannusperiaatteella. Jokainen kohde vastaa kohteensa hoitomenoista, kuten kiinteistön lämmityksestä, pienkorjauksista ja jätehuollosta aiheutuvista kuluista. Pääomakulut tasataan kaikkien kohteiden kesken pisteytysjärjestelmän mukaan ja pisteytykseen vaikuttaa mm. kohteen sijainti, ikä ja varustelutaso.

Yhtiön budjetoinnissa 2021 keskimääräinen pääomavastike laskee ja hoitovastike nousee. Tarkoituksena on, että muutoksen ansiosta aiempien vuosien hoitopuolen alijäämää ja pääomapuolen ylijäämää voidaan korjata. 

Vastikeilmoitukset kolahtavat postiluukkuihin vuoden loppuun mennessä 

HASOssa on käynnissä vastikejärjestelmän uudistus. Tämän vuoksi suurin osa asukkaista saa erillisen vastikeilmoituksen vuoden loppuun mennessä, josta selviää vastikkeen määrä 1.3.2021 alkaen. Varsinaiset vastikelaskut postitetaan näille asukkaille erikseen tammi-helmikuun 2021 aikana, ennen kuin uudet vastikkeet astuvat voimaan. Uudistuksen vuoksi kaikkien viitenumerot tulevat myös muuttumaan.

Pahoittelemme järjestelmäuudistuksesta johtuvaa viivettä käyttövastikelaskujen postituksessa.

Pyydämme ystävällisesti odottamaan vastikeilmoitusta sekä vastikelaskua. Isännöintitoimisto ei pysty vastaamaan vastikkeen määrää koskeviin tiedusteluihin etukäteen.

Vesimaksut ja saunamaksut 1.3.2021 alkaen

  • Asunnoissa, joissa mitataan sekä lämpimän että kylmän veden kulutusta, vesimaksuennakko laskee 17,00 €/hlö/kk (nykyinen 21,00 €/hlö/kk). Muutoksen tarkoituksena on pienentää vesilaskutuksen palautuksia. Käyttöveden tasauslaskutuksessa käytetyt veden yksikköhinnat pysyvät ennallaan: lämpimän käyttöveden yksikköhinta on 7,00 €/m3 ja kylmän käyttöveden 3,70 €/m3.
  • Osassa vesimittarikohteita käynnistyy vesilaskutuksen pilotointi 1.3.2021. Pilottikohteissa vesimaksuennakko poistuu kokonaan, jolloin kulutuksen mukainen vesimäärä laskutetaan kolmen kuukauden välein.
  • Asunnoissa, joissa ei ole vesimittareita, vesimaksu pysyy ennallaan 17,00 €/hlö/kk.
  • Saunamaksun hinta 12,00 €/kk pysyy ennallaan.

Autopaikkamaksut 1.3.2021 alkaen

  • HASOn hallinnoimilla tonteilla olevat autopaikkamaksut perustuvat eri hintaisiin aluevyöhykkeisiin ja pysäköintipaikan ominaisuuksiin (esim. piha, katos- ja hallipaikka). Näillä pysäköintialueilla autopaikkamaksut pidetään ennallaan lukuun ottamatta muutamia kohteita, joissa maksujen korottaminen perustuu aikaisempien vuosien päätöksiin (korotuksen porrastaminen useammalle vuodelle).
  • Alueellisten pysäköinti- ja palveluyhtiöiden hallinnoimien autopaikkojen maksuja on tarkistettu vastaamaan em. yhtiöiden HASOlta perimiä maksuja.
  • Yhtiö perii kaksinkertaisen maksun kaikista niistä autopaikoista, jotka on vuokrattu yhtiön ulkopuolisille vuokralaisille (muille kuin HASOn asukkaille).

Uutiseen päivitetty 28.1. tieto, että vastikelaskut postitetaan tammi-helmikuun 2021 aikana.