8.7.2019

HASOn kiinteistöpäällikkö ja talouspäällikkö on valittu

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallitus päätti valita kiinteistöpäällikön tehtävään Kari Nietosvaaran ja talouspäällikön tehtävään Maarit Malmivaara-Malaninin.

Kari Nietosvaara siirtyy tehtävään Helsingin kaupungin kiinteistöjen kehittämisyksikön kiinteistöpäällikön paikalta. Hänellä on merkittävää kokemusta kiinteistöjen kehittämisestä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Hän on toiminut HASOn hallituksen ohella useissa kaupungin kiinteistöyhtiöiden hallituksissa.

Maarit Malmivaara-Malanin siirtyy tehtävään Realia Management Oy:n talouspäällikön tehtävästä. Lisäksi hänellä on laaja-alaista kokemusta eri taloushallinnon johtotehtävistä sekä taloushallinnon järjestelmistä yksityiseltä sektorilta.

Kari Nietosvaara tulee kiinteistöpäällikkönä vastaamaan yhtiön kiinteistöomaisuuden hallinnan ohella muun muassa palveluiden tuotantotavan suunnittelusta ja kehittämisestä.

Maarit Malmivaara-Malanin tulee talouspäällikkönä vastaamaan yhtiön taloudesta sekä muun muassa taloushallintopalveluiden tuotantotavan suunnittelusta.

Henkilöt aloittavat tehtävissään elo-syyskuussa 2019.