16.12.2021

HASOn keskivastikkeeseen maltillinen 1,85 % korotus

Helsingin Asumisoikeus Oy:n (HASOn) käyttövastikkeet ovat vuonna 2022 keskimäärin 1,85 prosenttia tämän vuoden vastikkeita korkeammat. HASOn asunnoissa jyvitetty keskivastike on ensi vuonna keskimäärin 10,47 euroa kuukaudessa, kun se kuluvana vuonna on ollut 10,27 euroa.

HASOn hallitus vahvisti ensi vuoden vastikkeet kokouksessaan 12.11.2021. Asukkaat saavat kirjeitse ensi vuoden vastikelaskut vuoden loppuun mennessä. Uudet vastikkeet astuvat voimaan 1.3.2022.

HASOn käyttövastikkeet ovat vuonna 2022 9,24–11,87 euroa kuukaudessa neliömetriltä. Vastikkeiden korottamisen syynä on yleinen kustannusten nousu sekä kohdekohtaisten korjausten määrän kasvu.

Korotukset ovat varsin maltillisia, sillä korkeimmillaan käyttövastike nousee 3,97 %, tyypillisen korotuksen ollessa noin 2–3 prosenttia. Joissakin kohteissa käyttövastike laskee, koska aikaisempien vuosien ylijäämiä on purettu.

HASOn vastikkeet Helsingin edullisimmat

HASO on ARAn asuntomarkkinakatsauksen 2021* mukaan Helsingin edullisin asumisoikeusasuntoja tarjoava yhteisö. HASOn keskimääräiset käyttövastikkeet ovat selvityksen mukaan 2,69–4,13 euroa/jm2/kk edullisempia kuin muiden suurten asumisoikeusyhteisöjen perimät vastikkeet Helsingissä. 50 m2 kokoisessa asunnossa tämä tarkoittaa siis keskimäärin 130–200 € alempaa vastiketta kuukaudessa.

HASOlla on tänä vuonna yhteensä kaikkiaan 102 asumisoikeuskohdetta ja yli 5000 asuntoa, joissa asuu yli 10 000 asukasta. Vuoden 2022 aikana odotetaan valmistuvan 500 uutta asumisoikeusasuntoa. Uusia kohteita valmistuu mm. Tapanilaan, Pohjois-Pasilaan, Jätkäsaareen ja Myllypuroon.

Vastikkeet määritellään omakustannusperiaatteella

HASOn vastikkeet määräytyvät omakustannusperiaatteella eli asukkailta peritään vastikkeena vain ne kustannukset, jotka tarvitaan kattamaan kiinteistöjen pääomakulut sekä kiinteistöhuollon, korjausten ja hallinnon menot.

Jokainen kohde vastaa kohteensa hoitomenoista, kuten kiinteistön lämmityksestä, pienkorjauksista ja jätehuollosta aiheutuvista kuluista. Pääoma- ja tontinvuokrakulut tasataan kaikkien kohteiden kesken pisteytysjärjestelmän mukaan ja pisteytykseen vaikuttaa mm. kohteen sijainti, ikä ja varustelutaso. Hoitokulujen osuus käyttövastikkeesta on keskimäärin 40 % ja pääomakulujen 60 %.

HASOn tavoitteena on tasainen ja ennakoitava vastikekehitys, ja vastike pidetään pysyvästi Helsingin alueellisia markkinavuokria edullisempana. Tavoitteena on olla omalta osaltaan mahdollistamassa kohtuuhintaista, mutta laadukasta ja ympäristöä huomioivaa, asumista eri puolilla Helsinkiä.

Käytäthän aina vastiketta maksaessasi vastikelaskun viitenumeroa.
Kaikki viitenumerot muuttuivat 1.3.2021.

HASOn käyttövastikkeet kohteittain (pdf)

*ARAn asuntomarkkinakatsaus 2/2021: https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asuntomarkkinat/Katsaukset_2021/Asuntomarkkinakatsaus_22021_asumisoikeus(61850)