16.12.2022

Hason keskivastike vuonna 2023 on 11,55 euroa neliöltä

Hason käyttövastikkeet ovat 1.3.2023 lähtien keskimäärin 1,08 euroa eli noin 10 prosenttia korkeammat neliötä kohden kuin kuluvana vuonna. Syinä korotukseen ovat erityisesti lainojen korkokulujen nousu, energian hinnan nousu sekä yleinen hintatason muutos. 

Hason hallitus vahvisti ensi vuoden vastikkeet kokouksessaan 16.12.2022. Hason käyttövastikkeet ovat vuonna 2023 9,48–13,21 euroa kuukaudessa jyvitettyä neliömetriä kohden. Asukkaat saavat kirjeitse ensi vuoden vastikelaskut vuoden loppuun mennessä. Uudet vastikkeet astuvat voimaan 1.3.2023.

Vastikkeiden vieläkin korkeampaa nousupainetta on pyritty hillitsemään hyödyntämällä yhtiössä kerättyä peruskorjauskeräystä, hyödyntämällä aikaisempina vuosina syntyneitä ylijäämiä ja siirtämällä ei-välttämättömiä pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman mukaisia korjaushankkeita.

Haso on Helsingin edullisin asumisoikeusyhteisö

Haso on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn asuntomarkkinakatsauksen 2022* mukaan edelleen Helsingin edullisin asumisoikeusasuntoja tarjoava yhteisö. Hason keskimääräiset käyttövastikkeet ovat selvityksen mukaan 3,01–4,00 euroa/m2/kk edullisempia kuin muiden suurten asumisoikeusyhteisöjen perimät vastikkeet Helsingissä. 50 m2 kokoisessa asunnossa tämä tarkoittaa siis keskimäärin 150–200 € alempaa vastiketta kuukaudessa.

Vaikka vastikkeisiin joudutaan tekemään korotus, on Haso edelleen selkeästi Helsingin edullisin asumisoikeusyhteisö.

Vastikkeet määritellään omakustannusperiaatteella

Hason vastikkeet määräytyvät omakustannusperiaatteella eli asukkailta peritään vastikkeena enintään vain ne kustannukset, jotka tarvitaan kattamaan kiinteistöjen pääomakulut sekä ylläpidon, korjausten ja hallinnon menot. Haso on voittoa tavoittelematon yhtiö.

Vastikemuutokset ovat olleet viimeisen vuosikymmenen aikana varsin maltillisia, sillä vastaavia talouden heilahteluja ei ole nähty. Hason tavoitteena on pitää vastike pysyvästi Helsingin alueellisia markkinavuokria edullisempana. Tavoitteena on mahdollistaa kohtuuhintainen, mutta laadukas ja ympäristöä huomioiva, asuminen Helsingissä.

 

Hason käyttövastikkeet kohteittain 1.3.2023 (pdf)

*ARAn asuntomarkkinakatsaus 2/2022

 

Päivitys 22.12.2022: Taulukkoon on korjattu Yläkivenrinteen uusmyyntivastike.