28.3.2022

HASOn hallitus päätti uudesta vastikkeiden tasausjärjestelmästä

HASOn hallitus päätti kokouksessaan 22.3.2022 uudesta kustannusten tasausjärjestelmästä pääomatyöryhmän esityksen pohjalta.

Pääomatyöryhmä päivitti uuden tasausjärjestelmän esitystä hallitukselle lausuntojen ja vapaiden palautteiden pohjalta. Pääomatyöryhmä kiittää kohteiden talohallituksia sekä vapaita palautteita antaneita henkilöitä runsaista palautteista ja ehdotuksista. Lausuntojen ja palautteiden pohjalta tehdyistä muutoksista on kerrottu tarkemmin uuden tasausjärjestelmän nettisivulla.

Uusi tasausjärjestelmä huomioi aiempaa enemmän kohteen sijaintia tasaukseen vaikuttavana tekijänä. Merkittävä muutos aikaisempaan on myös se, että hoitomenoja, joihin asukkaat eivät pysty asumisellaan vaikuttamaan tasataan kohteiden kesken aiemmasta tasausjärjestelmästä poiketen. Asukkaat pystyvät edelleen vaikuttamaan kohdekohtaisiin menoihin useissa asioissa. Sellaisten kulujen tasaaminen, joihin asukas voi asumisellaan vaikuttaa ei saa lainkaan mukaan tasata kohteiden kesken.

Tasausjärjestelmän käyttöönotto

Uudella tasausjärjestelmällä tullaan laatimaan vuoden 2023 budjetti- ja vastike-esitykset. Vuoden 2023 uudet vastikkeet tulevat voimaan 1.3.2023.

Uuden tasausjärjestelmän aiheuttama vastikemuutos jaetaan useammalle vuodelle niiden kohteiden osalta, joissa suurempi kuin 5 % ylös- tai alaspäin. Uudesta tasausjärjestelmästä johtuva kokonaisvastikkeen muutos on enintään 5 % vuodessa 1-5 vuoden kuluessa.

HASOn rakenteilla oleville kohteille lasketaan vuoden 2023 budjetoinnin yhteydessä myös vastike, jos kohde valmistuu vuonna 2023 tai vastikearvio, jos kohde valmistuu vuoden 2023 jälkeen. Asukkaita tiedotetaan asiasta erikseen budjetoinnin edetessä. 

HASO on voittoa tavoittelematon, Helsingin kaupungin omistama asumisoikeusyhtiö. HASO-kohteiden käyttövastikkeet muodostuvat omakustannusperiaatteella ja tämä periaate on ollut myös tasausmallin kehittämisen lähtökohta. Myös nykyisin käytössä olevassa vastikelaskennassa pääomakustannuksia tasataan HASO-kohteiden välillä. Uusi tasausjärjestelmä ei nosta HASOn kokonaiskeskivastiketta.

Liitteet

Lue lisää: Uuden tasausjärjestelmän nettisivut