21.8.2018

HASOn asuntoihin voi asentaa ilmalämpöpumpun

Kulunut kuuma kesä on saanut HASOn asukkaat kyselemään ilmalämpöpumpun asentamisesta. Ilmalämpöpumpun asennus HASO-asuntoon on mahdollista, mikäli sisä- ja ulkoyksikön asentamiselle vain on tilaa.

Asennusta käsitellään HASOssa lisä- ja muutostyönä ja sille on tietyt reunaehdot:

  • Muutostyöluvan saamiseksi asumisoikeuden haltijan pitää toimittaa isännöintitoimistoon työselostus asennusliikkeeltä sekä asennettavan laitteen merkki ja malli.
  • Asumisoikeuden haltija vastaa itse jäähdytyslaitteen huollosta ja kunnossapidosta. Samoin haltija vastaa mahdollisista asennuksen jälkeen syntyvien rakennevaurioiden korjauskustannuksista, jos ne johtuvat laitteesta tai sen asennuksesta.
  • HASO voi vaatia poismuuton yhteydessä, että ilmalämpöpumppu poistetaan. Tällöin asumisoikeuden haltija vastaa poistokuluista.
  • Mikäli jäähdytinlaite poistetaan asumisoikeuden haltijan kustannuksella, haltija vastaa myös siitä, että kaikki rakenteet ja pinnat palautetaan samanlaiseen tilaan, jossa ne ennen jäähdytinlaitteen asennusta olivat. Käytännössä toimenpiteitä aiheutuu tällöin ainakin sisätiloissa seinille ja ikkunarakenteelle sekä ulkotiloissa julkisivulle.
  • Asumisoikeuden haltijan on poistettava omalla kustannuksellaan sisä- ja/tai ulkoyksikkö mikäli niistä koituu äänihaittaa naapureille (Tähän ei vaikuta se, että ilmalämpöpumpun äänitaso alittaisi viranomaisen asettaman terveyshaitan äänitason rajan.).

Samat ohjeet ilmalämpöpumpun hankkimiselle ja asentamiselle löytyvät HASOn lisä- ja muutostyöohje -sivulta.