16.10.2022

HASOn asukkaiden muodostama yhteistyöelin HASO-YTE on aloittanut toimintansa

Kymmenestä asukasjäsenestä koostuva HASO-YTE-yhteistyöelin aloitti toimintansa syyskuussa. HASO-YTE:n tehtävänä on nimensä mukaisesti toimia yhteistyössä HASOn kanssa ja auttaa omalta osaltaan tekemään HASOsta vieläkin parempi asumisoikeusyhteisö.

Yhteistyöelimen tarkoituksena on toteuttaa ja valvoa kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolista kohtelua ja kohteiden elinkaareen perustuvaa hoitoa yhtiössä. HASO-YTE tuo tärkeän asukasnäkökulman päätöksenteon tueksi, ja sillä on mahdollisuus lausua ja tehdä esityksiä muun muassa yhtiön budjetista ja kilpailutuksista.

HASO-YTE kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, mutta halutessaan sillä on mahdollisuus kokoontua myös useammin. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan HASOn sivuilla.

Kohdekohtaisella asukashallinnolla on mahdollisuus saattaa asioita HASO-YTE:n käsiteltäväksi ja tehdä sille esityksiä. Näiden esitysten vastaanottamiseksi HASO-YTE:lle on avattu oma sähköpostiosoite:
haso-yte@haso.fi.

Puheenjohtajaksi Janne Kosonen HASO Disankalliosta

HASO-YTE:n toimikausi on kaksivuotinen. Nyt syyskuun alussa aloittanut HASO-YTE toimii tehtävässään elokuun loppuun 2024 asti. Yhteistyöelin valitsee toimikautensa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Kokouksessaan 20.9. yhteistyöelin valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen HASO Disankallion asukastoimikunnan puheenjohtajan Janne Kososen ja varapuheenjohtajakseen HASO Herttoniemen asukastoimikunnan puheenjohtajan Nina Maskulinin.

Onnea luottamustehtäviin valituille!

 

HASO-YTE:n jäsenet 2022–2024

Janne Kosonen, puheenjohtaja
HASO Disankallio

Nina Maskulin, varapuheenjohtaja
HASO Herttoniemi

Evgeni Semenov
HASO Haavi

Tuulikki Grönberg
HASO Kivipari

Maria Ritschkoff
HASO Kuusamakuja 4–8

Veli Savolainen
HASO Marjaniemi

Tarja Koski
HASO Omenapuisto

Markku Väänänen
HASO Rastilanraitti 7

Tommi Kurki
HASO Sandis

Merja Lehtinen
HASO Sprintti

Linkit: 

Laki asumisoikeusasunnoista

ARA:n Opas asumisoikeusasuntojen asukashallintoon