27.6.2022

HASOlle huomautus isännöintipalveluiden hankinnasta

HASO on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta huomautuksen isännöintipalveluiden hankinnasta.  HASO suhtautuu saamaansa huomautukseen vakavasti, sillä se on kaikessa toiminnassaan sitoutunut noudattamaan lakia ja julkisena hankintayksikkönä toteuttaa hankintansa aina hankintalain mukaisesti. 

 Isännöintipalveluita kilpailutetaan parhaillaan 

HASOn hallitus päätti jo tammikuussa 2022 kilpailuttaa yhtiön isännöintipalvelut kokonaisuudessaan. Tällä hetkellä kilpailutuksessa on meneillään hankintalain mukainen neuvottelumenettely. Hankintapäätös on arvioitu tehtävän elokuussa 2022. Uusi isännöintisopimus alkaa varsinaisesti 1.1.2023. 

Kilpailutuksessa noudatetaan tarkasti hankintalakia ja sopimus tullaan solmimaan määräaikaisena neljän vuoden sopimuksena. 

Lisätietoja: 

toimitusjohtaja Juha Viljakainen, juha.viljakainen@haso.fi