28.5.2021

Asumisoikeuslainsäädäntö muuttuu

Eduskunta on hyväksynyt ja presidentti vahvistanut uuden lain asumisoikeusasunnoista. Kuva: Eweis Yehia, Helsingin kaupunginmuseo

Uusi asumisoikeuslainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2022 ja korvaa nykyisen saman nimisen lain. Muutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää asumisoikeusasuntojen asukasvalintaa ja hakujärjestelmää sekä parantaa asumisoikeuden haltijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan asumiseensa ja vahvistaa asukashallinnon asemaa.

Laki voimaan vaiheittain

Laki astuu voimaan 1.1.2022. Asukashallintoon ja asukasvalintaan liittyvät säännökset astuvat voimaan kuitenkin vasta myöhemmin. Asukashallinnon osalta uutta lakia aletaan soveltaa 1.9.2022 alkaen ja asukasvalintaa koskevia säännöksiä 1.9.2023. Tämän lisäksi vanhat asumisoikeusnumerot, jotka muuttuvat muutoksen myötä määräaikaisiksi, ovat voimassa 31.12.2023 asti.

Asukasvalinnan kehittäminen sujuvoittaa asumisoikeusasunnon saamista

Lainsäädännön muutoksen tavoitteena on sujuvoittaa asumisoikeusjärjestelmää monellakin tavalla, jotta asumisoikeusasunnot olisivat mahdollisimman monen saatavilla todellisen asuntotarpeen mukaisesti aikaisempaa ripeämmin. Keskeiset muutokset ovat:

  • järjestysnumeron voi saada välittömästi hakemuksen tehtyään
  • järjestysnumerot ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan, ne ovat valtakunnallisia ja järjestysnumeroita voi olla vain yksi henkilöä kohden - uudet järjestysnumerot tulevat haettaviksi vuonna 2023
  • asumisoikeuden luovuttaminen (esimerkiksi omalle lapselle tai vanhemmalle) on mahdollista kahden asumisvuoden jälkeen
  • jatkossa asukasvalinnan tekee asumisoikeusyhteisö kuten esim. HASO eikä kunta, minkä tarkoituksena on nopeuttaa asukasvalintaa

Tulevaisuudessa saman asumisoikeuskohteen asukkaat tai asumisoikeusasuntoa keskenään vaihtavat eivät tarvitse lainkaan järjestysnumeroa vaihtoa tehdessään ja samassa kohteessa asuntoa vaihtavat asetetaan asukasvalinnassa ensisijalle.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia lisätään

Asumisoikeusyhteisön ja asumisoikeuden haltijoiden yhteishallintoa koskevat säännökset siirretään asumisoikeusasunnoista annettuun lakiin, kun ne nykyisin ovat yhteishallinnosta vuokrataloissa annetussa laissa.

Vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi asumisoikeusyhteisössä on oltava koko asumisoikeustalokantaa koskevien asukashallintoon liittyvien asioiden käsittelyä varten asumisoikeusyhteisön ja asumisoikeuden haltijoiden välinen yhteistyöelin. Tavoitteena on antaa asukkaille vaikutusmahdollisuuksia omaa asumista koskevissa asioissa, lisätä asumisviihtyvyyttä ja tiedonkulkua sekä edistää asumisoikeustalojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Tämän lisäksi asumisoikeusasioiden kehittämistä varten perustetaan valtakunnallinen asumisoikeusasioiden neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata asumisoikeusjärjestelmän toimintaa, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja sekä muulla tavoin kehittää asumisoikeusasumista koskevia asioita. Neuvottelukunnassa on jäsenenä enintään yksi asumisoikeuden haltijoiden edustaja ja yksi edustaja kustakin asumisoikeusyhteisöstä.

HASO laatii toteutussuunnitelman

Seuraavaksi HASO laatii suunnitelman, jotta muutosvaihe saadaan vietyä läpi mahdollisimman jouhevasti ja jotta uuden lain vaatimat muutokset saadaan uudeksi käytännöksi tarkoituksenmukaisella tavalla.

Muutoksista ja niiden vaikutuksista HASO-asumiseen tullaan viestimään säännöllisesti tulevina vuosina.

 

Juha Viljakainen
toimitusjohtaja, Helsingin Asumisoikeus Oy
juha.viljakainen@haso.fi

Uuteen lakiin voit tutustua täällä:
Uusi asumisoikeuslaki
Ympäristövaliokunnan mietintö