31.3.2021

Asumisoikeusasuntojen kysyntä on ampaissut valtakunnallisesti ylöspäin


Kuva: Asumisoikeusasuminen mahdollistaa asumisen väljemmin. Rivitalo HASO Valssimyllyssä, Myllypurossa.

Valtakunnallisesti asumisoikeusasuntojen kysyntä on noussut hurjalle tasolle, kertoo Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY ry) tiedotteessaan. Viime vuonna alkanutta nousukiitoa siivittää koronatilanteen mukanaan tuoma taloudellinen epävarmuus. 

Asumisoikeusasuntojen hakijamäärät jatkavat huimaa kasvuaan. Hakijamäärät lähtivät nousuun jo vuosi sitten keväällä koronan myötä, ja voimakas kasvu on jatkunut edelleen.

Tämän vuoden aikana hakijamäärät ovat kasvaneet hyvin voimakkaasti. Tammi-helmikuussa 2021 hakemusten määrä kasvoi 53 prosenttia vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Vuonna 2020 tammi-helmikuussa hakijoita oli noin 6000 kuukaudessa. Tämän vuoden tammi-helmikuussa hakijamäärät ovat nousseet jo noin 9200 hakijaan kuukaudessa.

- Kysyntä on kasvanut erityisesti suurissa kaupungeissa, joissa myös asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ovat huomattavasti markkinavuokria edullisempia. ARA:n uusimman markkinaselvityksen mukaan vapaarahoitteiset vuokrat olivat pääkaupunkiseudulla keskimäärin 43 prosenttia kalliimpia kuin omakustannusperiaatteella määriteltävät asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet, kertoo Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Jari Riskilä.

Pelkästään Helsingissä ero on 51 prosenttia asumisoikeuden hyväksi. Myös muissa isoissa kaupungeissa ero on merkittävä: Tampereella, Turussa ja Oulussa ero on 23 prosenttia asumisoikeuden hyväksi. Muissa suurissa kaupungeissa eroa on 14–19 prosenttia. Lähes kaikissa isoissa kaupungeissa käyttövastikkeet ovat myös ARA-vuokria edullisempia.

Koronan myötä tilan tarve on kasvanut

Suurin yksittäinen syy kasvavaan kiinnostukseen on ollut koronatilanne. Se on lisännyt taloudellista epävarmuutta ja siirtänyt monen asunnonostosuunnitelmia.

- Koronatilanne on myös siirtänyt runsaasti työntekijöitä etätöihin. Lisätilan tarve näkyy muun muassa siinä, että isompia perheasuntoja on kysytty aiempaa enemmän. Asumisoikeusasuminen on turvallinen ja edullinen vaihtoehto vuokra-asumiselle, ja tietoisuus siitä on selvästikin lisääntynyt, kertoo Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n 1. varapuheenjohtaja ja TA-Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen.

Suomessa oli vuodenvaihteessa yli 50 000 asumisoikeusasuntoa 48 eri paikkakunnalla. Niiden käyttöaste eli asuttujen asuntojen osuus koko asuntokannasta on aina ollut korkea ja hipoo helmikuun tilastoissa jo 99 prosenttia. Vapaita asuntoja on liian vähän ja lisärakentamiselle olisi vahva tilaus.

Kysyntä HASOn asuntoihin on suurta

HASOlla hakijamääriin on vaikuttanut yleisen trendin lisäksi tammikuun 2021 lopulla julkaistu vapautuvien asuntojen markkinointisivu.  HASOn jonoon tehtiin helmikuussa 48 prosenttia enemmän hakemuksia kuin vuotta aiemmin. HASOn jonossa on tällä hetkellä noin 6400 hakemusta.

Runsaista hakijamääristä huolimatta myös uudemmilla, 1-4 vuotta vanhoilla järjestysnumeroilla on solmittu asumisoikeussopimuksia HASOn asuntoihin hieman kauempana keskustasta. Kantakaupungin tuntumassa kuten Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa tilanne on kuitenkin kireä ja valmistuneista kohteista vapautuneet asunnot ovat menneet yhä 1990-luvulla myönnetyille numeroille.

HASOlla uudistuotanto jatkuu vahvana tulevina vuosina ja vuoden 2023 loppuun mennessä uusia asuntoja valmistuu noin 1500 kappaletta, mikä osaltaan tulee helpottamaan kysynnän tilannetta.

Lisätietoja:

Alkuperäinen SAY ry:n tiedote