3.1.2020

Asumisoikeusasuminen on selvästi edullisempaa kuin asunnon vuokraaminen vapailta markkinoilta

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tuoreen tilaston mukaan asumisoikeusasuminen on huomattavasti edullisempaa kuin asunnon vuokraaminen vapailta vuokramarkkinoilta. Vapaarahoitteiset vuokrat olivat koko maassa 15 % ja pääkaupunkiseudulla 43 % asumisoikeusasuntoja kalliimpia. Ero on kasvanut selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n 21.11.2019 julkaiseman tilaston mukaan vapaarahoitteiset vuokrat olivat vuoden 2019 aikana erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös suurissa kaupungeissa asumisoikeusasuntoja kalliimpia. Vapaarahoitteiset vuokrat olivat Helsingissä 46 %, Vantaalla 27 %, Espoossa 24 %, Tampereella 21 %, Oulussa 21 %, Turussa 18 %, Jyväskylässä 17 %, Kuopiossa 16 % ja Lahdessa 12 % asumisoikeusasuntoja kalliimpia.

Erot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna selvästi. Vuonna 2018 vapaarahoitteiset vuokrat olivat koko maassa keskimäärin 3 % asumisoikeusasuntoja kalliimpia, kun vuonna 2019 ne olivat keskimäärin 15 % kalliimpia.

– Asumisoikeusasuminen täyttää 30 vuotta. Asumisoikeus on lunastanut paikkansa kohtuuhintaisena, helppona ja turvallisena asumismuotona. Asumisoikeusasuntojen asukkaat ovat läpileikkaus suomalaisista ylipäänsä, mutta usein heitä yhdistää myös muuttunut elämäntilanne, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Maarit Toveri.

Asumisoikeus on valtiolle edullisin tapa lisätä kohtuuhintaisten asuntojen määrää. -Tämä johtuu siitä, että asumisoikeusasunnoissa valtion takausvastuu on 10 prosenttia pienempi kuin valtion tukemissa vuokra-asunnoissa ja että asumisoikeusasunnoille ei makseta käynnistysavustusta, puheenjohtaja Toveri jatkaa.

Suomessa on lähes 50 000 asumisoikeusasuntoa

Suomessa on jo lähes 50 000 asumisoikeusasuntoa. Asuntojen määrä lisääntyi 1900 asunnolla edelliseen vuoteen verrattuna. Koko Suomen asuntokannasta asumisoikeusasuntojen osuus on alle 2 prosenttia. Asumisoikeusasunnoissa asuu yli 100 000 ihmistä.

Asumisoikeusasuntoja on 48 kunnassa. Ne keskittyvät suuriin, kasvaviin kaupunkeihin ja niiden kehyskuntiin. Asunnoista Helsingin seudulla sijaitsee 55%, joista Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla 45 %, Tampereen seudun osuus on 11 % ja Turun seudun 8 %.

Vaihtuvuus on pienentynyt kuusi vuotta peräkkäin

Pieni vaihtuvuus kertoo asumismuodon suosiosta muihin asumismuotoihin verrattuna. ARA:n tilaston mukaan vaihtuvuus on pientä ja se on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 2013 alkaen.

Pienimmät vaihtuvuudet olivat Mikkelissä (6 %), Hollolassa (8 %) ja Laukaassa (8, %). Suurista kaupungeista vähiten vaihtuvuutta oli Helsingissä (9 %), Espoossa (16 %) ja Vantaalla (17 %).

Linkki ARA:n selvitykseen

Tiedote: Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä. SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 98 prosenttia Suomen lähes 50 000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu yli 100 000 asukasta.