8.6.2018

Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset selvillä

HASOn asukastyytyväisyyskysely uudistettiin alkuvuodesta, jotta tuloksia voisi hyödyntää entistä tehokkaammin yhtiön toiminnan kehittämisessä. Satunnaisotannalla valittujen 1000 talouden lisäksi kyselyyn pystyi ensimmäistä kertaa vastaamaan halutessaan vaikka jokainen HASO-asukas avoimen linkin kautta. Yhteensä vastauksia saatiin 638.

Isännöitsijätoimiston toimintaa koskevissa kysymyksissä isännöinti sai parhaat arvosanat palvelusta vastike- ja muissa maksuasioissa sekä henkilökunnan asiantuntemuksesta ja ammattitaidosta. Eniten parannettavaa on vasteajoissa liittyen isännöitsijöiden tavoitettavuuteen ja toiminnan nopeuteen.

Koko raportti esillä HASOn sivuilla

Koko kyselyn tuloksiin avoimia vastauksia lukuun ottamatta voi tutustua täällä. Kannattaa huomioida, että koska kyselyn sisältö on uudistettu, tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisen vuoden tuloksiin. Raportissa tuloksia on vertailtu siltä osin kuin tämä on mahdollista.

Asukastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksi Stockmannin 50 euron arvoista lahjakorttia, joiden voittajat arpoi kyselyn toteuttanut FeelBack Group Oy. Onnetar suosi tällä kertaa asukkaita kohteissa HASO/Ratasmylly ja HASO/Keinupuisto. Lahjakortit on postitettu voittajille.