25.4.2019

Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset

HASOn uudistettu asukastyytyväisyyskysely toteutettiin toista kertaa vuodenvaihteessa 2018-2019. Satunnaisotannalla valittujen 1000 talouden lisäksi kyselyyn pysyi vastaamaan halutessaan vaikka jokainen HASO-asukas avoimen linkin kautta. Linkki kyselyyn toimitettiin kaikkiin HASO-talouksiin yhdessä vastikelaskujen mukana joulukuussa 2019. Yhteensä vastauksia saatiin 667 (viime vuonna 638).

Isännöitsijätoimiston toimintaa koskevissa kysymyksissä isännöinti sai toista vuotta peräkkäin parhaat arvosanat palvelusta vastike- ja muissa maksuasioissa sekä henkilökunnan asiantuntemuksesta ja ammattitaidosta. Eniten parannettavaa on vasteajoissa liittyen isännöitsijöiden toiminnan nopeuteen.

Summamuuttujilla laskien asukkaiden kokonaistyytyväisyys pysyi samalla tasolla viime vuoteen nähden. Isännöintiä, huoltoa ja siivousta koskevien vastausten keskiarvo oli tänä vuonna 3,54 ja viime vuonna 3,55 (asteikolla 1-5). Kaikkien vastausten summamuuttujien keskiarvo oli tänä vuonna 3,64 ja viime vuonna 3,62.

Tiedonkulussa parannettavaa

Viestinnän ja tiedonkulun osa-alueella vastaajat antoivat huonoimmat arvosanat asukkaiden mahdollisuuksista vaikuttaa asuinkohteensa asioihin sekä HASOn päätöksentekoon. Yli 40 % vastaajista kaipaisi lisää tietoa yhtiön tekemistä päätöksistä, tulevista remonteista sekä kustannusvastuista. 

Yhtenä toimenpiteenä HASOn hallitus on päättänyt alkaa julkaista päätöstiedotteet hallituksen kokouksista. Päätöstiedotteille on luotu oma paikka HASOn nettisivuilla osoitteessa www.haso.fi/yritys/paatostiedotteet 

Koko raportti esillä HASOn sivuilla

Koko kyselyn tuloksiin avoimia vastauksia lukuun ottamatta voi tutustua täällä. Raportissa tuloksia on vertailtu edellisvuosiin sekä esitetty erot kutsuttujen vastaajien vastausten ja avoimen linkin kautta vastanneiden välillä.

Asukastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksi Stockmannin 50 euron arvoista lahjakorttia, joiden voittajat arpoi kyselyn toteuttanut FeelBack Group Oy. Onnetar suosi tällä kertaa asukkaita kohteissa HASO/Sorsavuori ja HASO/Kuusama. Lahjakortit on postitettu voittajille.