Turvallisuus

Kohteiden pelastussuunnitelmat

Kaikille kohteille on laadittu pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmat löytyvät kohteiden omilta nettisivuilta kohdasta Kohde > Turvallisuus.

Suosittelemme jokaista Hason asukasta tutustumaan oman kohteen pelastussuunnitelmaan, jossa on mm. toimintaohje tulipalotilanteessa.

Kodin turvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on julkaissut Kodin turvaoppaan, josta löydät käytännönläheisiä vinkkejä kotisi turvallisuuden lisäämiseksi.

Paloturvallisuus ja palovaroitin
Kodin turvaoppaasta löydät mm. paljon turvallisuusohjeita, jotka käsittelevät mm. tulipalojen estämistä, ennakoimista ja oikeanlaista toimintaa palon aikana.
https://www.kodinturvaopas.fi/paloturvallisuus/

Muistathan testata palovaroittimen toiminnan säännöllisesti!

Sähköturvallisuus https://www.kodinturvaopas.fi/paloturvallisuus/valta-sahkopalot/

Turvallisuustoiminnan järjestäminen Hasossa

Hason turvallisuustoiminta nojaa yhtiön ja sen asukkaiden joustavaan yhteistoimintaan. Turvallisuustoiminta on organisoitu siten, että jokaiseen kohteeseen valitaan oma turvallisuushenkilö (suojelujohtaja) sekä väestönsuojakohtaisesti väestönsuojan hoitaja ja hänen sijaisensa. Alueellista turvallisuustoimintaa toteutetaan turvallisuustiimien avulla. Ne toteuttavat mm. turvallisuuskävelyitä.

Hasolla on lisäksi yhtiön nimittämä turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävää hoitaa tällä hetkellä Hason asukas Markku Väänänen. Turvallisuuskoordinaattori osallistuu mm. Hason turvallisuustyöryhmän toimintaan yhdessä Hason ja isännöintitoimiston henkilökunnan kanssa. Turvallisuustyöryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään ja esittämään Hasolle kohteiden turvallisuuteen liittyviä asioita. Työryhmään kuuluu Hason ylläpitopäällikkö, asukkaiden valitsema turvallisuuskoordinaattori ja Hason tekninen päällikkö.

Turvallisuuskoordinaattori, suojelujohtajat ja turvallisuustiimien jäsenet sijaisineen osallistuvat Asuinkiinteistön turvallisuuskurssille (9h) ja turvallisuuskävelykurssille (4h). Hätäensiapukurssi (3h) toimii täydennyskoulutuksena. Turvallisuuskoordinaattori osallistuu koulutuksiin tarpeen mukaan. Väestönsuojan hoitajat sijaisineen osallistuvat Väestönsuojan hoitajan koulutukseen (4h). Jokainen kohde maksaa omien osallistujiensa koulutusmaksun. Koulutuksia järjestää mm. Helpe ry.

Väestönsuojat

Useimmissa Hason kerrostaloissa on oma väestönsuoja, jonka ovi on merkitty oranssilla pohjalla olevalla sinisellä kolmiolla. Kulkutiet suojaan viitoitetaan sisätiloissa. Haso huolehtii, että tila laitteineen pysyy kunnossa ja että siellä on lakisääteinen varustus sekä tarvittavat ohjeet. Väestönsuojat ovat normaaliaikana yleensä varastokäytössä. Viranomainen tarkastaa väestönsuojat laitteineen palotarkastuksissa.

Kunkin kohteen tulisi valita asukkaistaan väestönsuojakohtaisesti väestönsuojan hoitaja. Talon väestönsuojan hoitaja opettelee käyttämään suojan laitteita ja laittamaan suojan käyttökuntoon tarvittaessa 72 tunnissa yhdessä asukkaiden kanssa. Viranomaiset antavat ohjeita radiossa, jos on siirryttävä väestönsuojiin. Jos omaa väestönsuojaa ei ole, käytetään yleistä väestönsuojaa. Lisätietoja saa kohteen talohallitukselta, kohteen pelastussuunnitelmasta tai isännöitsijätoimistosta. Kohteen oman pelastussuunnitelma löytyy kohteen omilta nettisivuilta kohdasta Kohde > Turvallisuus. Väestönsuojan hoitajat sijaisineen osallistuvat Väestönsuojan hoitajan koulutukseen (4h). Jokainen kohde maksaa omien osallistujiensa koulutusmaksun.

Alla olevat Uudenmaan Pelastusliiton videot kertovat väestönsuojan käyttöönotosta sekä valottavat vuosihuoltotoimenpiteitä:

Lisää turvallisuustietoa