Tule Haso-asukkaaksi!

Helsingin Asumisoikeus Oy eli Haso on Helsingin kaupungin omistama asumisoikeusyhtiö, joka tarjoaa kohtuuhintaisia ja laadukkaita asuntoja pääkaupungissa ympäristöarvoja unohtamatta.

Taloudellista riskittömyyttä ja asumisturvaa

Asumisoikeusasuminen on vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimuoto. Asumisoikeuden haltija maksaa asumisoikeusmaksun, joka on 15 % asunnon hankintahinnasta, ja sen lisäksi vuokraan verrattavaa käyttövastiketta. Asumisoikeusmaksun suuruuteen vaikuttaa asunnon koko ja neliöhinta. Asumisoikeusmaksua varten voi saada lainaa. Vakituisen asunnon hankintaa varten otetun lainan koroista on voinut vuonna 2022 vähentää verotuksessa 5 %. Vuonna 2023 asuntolainan korkovähennys poistuu. Asumisoikeussopimusta voi käyttää asuntoon otetun lainan vakuutena.

Käyttövastikkeella katetaan asumisoikeustalojen pääoma- ja hoitokuluja. Käyttövastike perustuu omakustannusperiaatteeseen ja sen tulee olla alhaisempi kuin paikkakunnalla perittävät vuokrat. Käyttövastikkeen maksamiseen voi saada asumistukea.

Hason käyttövastikkeet ovat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn vuonna 2022 tekemän selvityksen mukaan keskimäärin 3–4 euroa/jm2/kk edullisempia kuin muiden suurten asumisoikeusyhtiöiden perimät vastikkeet Helsingissä. 50 m2 kokoisessa asunnossa tämä tarkoittaa siis keskimäärin 150–200 € alempaa vastiketta kuukaudessa!

Asumisoikeusasunto on elinikäinen asukkaan niin halutessa. Asumisoikeusasunnon voi vaihtaa toiseen asumisoikeusasuntoon elämäntilanteiden muuttuessa. Sen voi siirtää perheenjäsenelle ylenevässä tai alenevassa polvessa, jättää perinnöksi tai yhtiön luvalla vuokrata tilapäisesti elämäntilanteen niin vaatiessa. Asumisoikeudesta voi kuitenkin täysin riskittä luopua, sillä asumisoikeusyhtiö lunastaa asumisoikeuden takaisin ja palauttaa poismuuttajalle hänen maksaman asumisoikeusmaksun vieläpä rakennuskustannusindeksillä korotettuna!

Mikäli hakijalla on jo asumisoikeusasunto, hän voi laskea arvion asumisoikeusmaksunsa nykyisestä arvosta täältä löytyvien ohjeiden avulla (kohta Asumisoikeusmaksun määräytyminen).

Kuka asumisoikeustalossa päättää

Hasossa asukkaat osallistuvat päättämiseen kaikilla päätöksentekotasoilla. Asukkaat tuntevat oman talonsa parhaiten ja tekevät yhteistyötä isännöitsijän ja Hason kanssa, kun päätetään taloa ja pihaa koskevista asioista, kuten siivouksesta, huollon tehtävistä, hankinnoista ja korjaustarpeista.

Asukasdemokratia alkaa asukaskokouksesta. Asukaskokous valitsee asukastoimikunnan ja puheenjohtajan tai yhteyshenkilön, joka edustaa taloa Hason puheenjohtajien kokouksessa. Puheenjohtajien kokous puolestaan valitsee asukasjäsenet Hason hallitukseen. Haso toteuttaa todellista yhteishallintoa Helsingin kaupungin kanssa.

Asumisoikeusasumista säätelee laki asumisoikeusasunnoista

Lisä- ja muutostöiden mahdollisuus

Asumisoikeusasuntoon voi teettää lisä- ja muutostöitä, kunhan noudattaa Hason muutostyöohjeita. Sallittavat ja kielletyt muutostyöt on listattu Hason Lisä- ja muutostyöohjeisiin.

Kannattaa muistaa, että asumisoikeuden haltijalla on oikeus asua asumisoikeusasunnossa, mutta hän ei omista asuntoa. Siksi muutostöiden pitää noudattaa omistajan eli Hason linjauksia, eivätkä muutokset saa laskea asunnon arvoa.

Tutustu hakuohjeisiin ja hae asukkaaksi jo tänään!