21.4.2017

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa uudesta asumisoikeuslaista

Ympäristöministeriö lähetti lakiluonnoksen uudeksi asumisoikeuslaiksi lausunnoille helmikuussa. HASO ei antanut aiheesta omaa lausuntoaan, vaan on mukana Helsingin kaupungin lausunnossa, jonka kaupunginhallitus päätti lähettää ministeriöön 18.4. kokouksessaan.

Lausunnossaan kaupunki puoltaa lakiesitykseen sisältyvää uudistusta järjestysnumeroiden muuttamiseksi määräaikaisiksi, mutta pitää ehdotettua vuoden määräaikaisuutta liian lyhyenä. Sen sijaan kaupunki on sitä vastaan, että asukasvalinnat siirrettäisiin kokonaan omistajayhtiöille. Nykyinen järjestelmä, missä pääkaupunkiseudun asujasvalinnat tehdään keskitetysti Helsingin kaupungin kiinteistövirastossa, on kustannustehokas ja takaa yhdenvertaisuuden valinnoissa. Lausunnossa todetaankin, että asumisoikeusjärjestelmä edellyttää luottavaa ja tasapuolista viranomaisvalvontaa, jotta luottamus järjestelmään säilyy.

Lakiesitys ehdottaa myös yhteistyöelinten perustamista asumisoikeuden haltijoiden ja omistajayhtiön välille. Yhteistyöelin hyväksyisi mm. hankintojen kilpailutukset sekä huoltotehtävien järjestämiset. Koska HASOlla esityksessä kuvaillun kaltainen toiminta toteutuu jo työvaliokunnassa ja yhtiön hallituksessa istuvien asukasjäsenten kautta, Helsingin kauipunki ei pidä esityksen kaltaista yhteistyöelintä tarkoituksenmukaisena.

Lausunnossa korostetaan asumisoikeusjärjestelmän asuntopoliittista merkitystä vuokra-asumisen ja omistusasumisen välillä. Lisäksi siinä otetaan kantaa korkotukilain uudistamiseen.

Koko lausunnon voi lukea kaupunginhallituksen päätöstiedotteen liitteestä.

Lakiehdotukseen voi tutustua ympäristöministeriön sivuilla.