7.4.2017

HASO sai asukkailta hyvät arvosanat

Vuoden 2016 asukastyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat HASOn asukkaiden olevan entistä tyytyväisempiä yhtiön toimintaan, sillä HASOn arvosanat paranivat useimmilla kyselyn osa-alueilla.

Kysely lähetetään samankaltaisena sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiöiden että HASOn asukkaille. Yleiskategorioissa ”Isännöinti” ja ”Siivous” HASOn arvosanat olivat myös korkeammat kuin kyselyyn osallistuneiden yhtiöiden keskiarvot. Kiinteistönhuollon ja korjausten osalta HASOn keskiarvo oli vain 0,01 pistettä kaikkien yhtiöiden keskiarvoa alempi.

Vuoden 2015 tutkimustuloksiin verrattuna erityisesti kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin oli noussut. Sen sijaan asiointi asunnonvaihtokysymyksissä sai pyyhkeitä.
Muihin yhtiöihin verrattuna HASO loisti järjestyshäiriöihin puuttumisessa sekä asukkaiden kokonaistyytyväisyydessä nykyiseen asuntoonsa.

Ideat kannattaa tuoda esiin asukaskokouksissa ja talohallituksissa

Pistearvioiden lisäksi asukkaat voivat kyselyn lopussa vapaasti kertoa ajatuksiaan ja ideoitaan asumiseen liittyen. Koska kyselyyn vastataan anonyymisti, HASO ei pysty tietämään, mitä kohdetta vastaus koskee, mikäli osoitetta ei ole mainittu.

Haluammekin muistuttaa, että moni kyselyn hyvistä ideoista olisi toteutettavissa, mikäli asukkaat ottaisivat niistä yhteyden omaan talohallitukseensa tai suoraan HASOon.

Asukastyytyväisyys lähetettiin otannalla 552 HASO-talouteen, joista 41,3 % vastasi. Vastauksiin voi tutustua täällä.