6.4.2017

Hallituksen päätöksiä helmi - maaliskuulta 2017

HASO julkaisee tiivistelmiä hallituksensa kokousten sisällöstä kotisivuillaan parin kuukauden välein. Tiedotteet pohjautuvat toimitusjohtaja Harri Lyytikäisen talohallitusten puheenjohtajille laatimiin kokousinfoihin, joissa käsitellään aina useampi kokous kerrallaan.

Hallituksen kokouksessa helmikuussa 2017 käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:

 • Helsingin kaupungille lähetettävä vuoden 2016 tilinpäätös sekä vuosiraportti, joka sisältää sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan kuvauksen.
 • Vastikerästien kehittyminen kohteittain
 • ATT-reklamaationeuvottelujen tulokset
 • HASO/Palopostinpuiston rasitesopimus sekä HASO/Kivipadonpuiston rakennuttamissopimus
 • Huoltoyhtiötoimintaan liittyvät selvitykset

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin julkisen kilpailutuksen perusteella märkätilahankkeiden urakoitsijat kohteisiin Paloheinä, Veräjälaakso, Sorsavuori Kivikko ja Hemanni (lattian ja suihkunurkkauksen vesieristys uusitaan) sekä käsiteltiin HASOn kotisivujen päivityksen nykytilannetta.

Kokouksessa myös todettiin talohallitusten puheenjohtajien kokouksen valinnat yhtiön hallituksen asukasjäseniksi ja varajäseniksi. Valinnat vahvistetaan yhtiökokouksessa myöhemmin keväällä.

Maaliskuun kokouksessa käytiin läpi muun muassa seuraavat:

 • Aktivointien osalta päivitetyt tilinpäätösasiakirjat sekä vuosiraportti
 • Toimintakertomus ja yhtiökokouksen koolle kutsuminen
 • Rakennusten suunnitelman mukaisen poistoajan pidentämistä kymmenellä vuodella eli 40 vuodesta 50 vuoteen
 • Hallituksen toiminnan itsearviointikyselyn tulokset
 • HASO/Fannykallion ja HASO/Kivipadonpuiston rajoituskilpailutuksen tulokset
 • Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset, jotka julkaistaan HASOn kotisivuilla huhtikuussa
 • Ns. minikisan tulokset koskien märkätilahankkeiden valvontaa (kilpailutettu puitesopimustoimittajien kesken)
 • Vaihtomattopalvelun kilpailutuksen tulos
 • Päivityksen asukkaiden lisä- ja muutostyöohjeisiin
 • Korjaushankkeiden toimintaperiaatteet
 • Uuden tupakkalain soveltaminen asumisoikeusympäristöön
 • Sähköisen uutiskirjeen hyödyntäminen viestinnässä