Lue selaimessa
HASOn uutiskirje
31.5.2021
Uusi asumisoikeuslaki tulee helpottamaan esimerkiksi asunnonvaihtoa saman kohteen sisällä. Kuvassa HASO Alppikylänpuisto. Kuva: Sara Huhtinen.

Asumisoikeuslainsäädäntö muuttuu

Eduskunta on hyväksynyt ja presidentti vahvistanut uuden lain asumisoikeusasunnoista, joka astuu voimaan 1.1.2022 ja korvaa nykyisen saman nimisen lain. 

HASOn toimitusjohtaja Juha Viljakainen laati HASOn nettisivuille yhteenvedon keskeisistä muutoksista. Uuden lain tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää asumisoikeusasuntojen asukasvalintaa ja hakujärjestelmää sekä parantaa asumisoikeuden haltijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan asumiseensa ja vahvistaa asukashallinnon asemaa.

Laki voimaan vaiheittain

Laki astuu voimaan 1.1.2022. Asukashallintoon ja asukasvalintaan liittyvät säännökset astuvat voimaan kuitenkin vasta myöhemmin. Asukashallinnon osalta laki astuu voimaan 1.9.2022 asti ja asukasvalintaa koskevia säännöksiä aletaan soveltaa 1.9.2023.

Tämän lisäksi vanhat asumisoikeusnumerot, jotka muuttuvat muutoksen myötä määräaikaisiksi, ovat voimassa 31.12.2023 asti.

Lue lisää

       

Koronarajoitukset lievenevät HASOn kohteissa 1.6.2021

HASO toimii vastuullisesti noudattaen Helsingin kaupungin ohjeita viruksen torjunnassa. Tiedotamme asukkaita HASOn kohteissa ja palveluissa tapahtuvista muutoksista ilmoitustauluilla ja sivulla www.haso.fi/korona.

Talojen lenkkisaunavuorot sekä kerho- ja harrastetilat avautuvat - noudatathan viranomaisohjeita tiloja käyttäessäsi

  • Suljettuna olleet kohteiden yhteiset kerho- ja harrastetilat avautuvat 1.6.
  • Lenkkisaunavuorot lämpiävät taas 1.6. alkaen

Myös pesutuvat ja asuntokohtaiset saunavuorot ovat käytössä.

Tilojen käytössä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ja -suosituksia koskien yleisötilaisuuksia ja yksityistilaisuuksia.

Aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti 1.–15. kesäkuuta 2021 sisätilassa voi kokoontua yhtä aikaa enintään 10 henkilöä. Tilassa oleskelevien on noudatettava kahden metrin turvaväliä ja hygieniasuosituksia. 

Asukashallinnon kokoukset ja talkoot

Aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti sisätiloissa voi järjestää enintään 10 hengen yleisötilaisuuksia ja ulkotiloissa 50 hengen tilaisuuksia 1.6.2021 lähtien. Tämä koskee mm. asukaskokouksia ja talkoita. Edellytyksenä tilaisuuksien järjestämiselle on, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa.

Lue lisää

       

HASOn asunnoissa asuu tyytyväisiä asukkaita

HASOn vuosittainen asukastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2020. Kysely postitettiin satunnaisotannalla valituille 1000 asukkaalle ja lisäksi kaikille asukkaille tarjottiin mahdollisuus vastata avoimen linkin kautta.

Kyselyn raportti valmistui maaliskuussa ja osoitti, että HASOn asukkaat ovat erittäin valmiita suosittelemaan asumista HASOn asunnoissa. Suositteluhalukkuudesta kertova NPS-luku on ollut HASOlla erittäin hyvällä tasolla, ja tänä vuonna se nousi tasolle +65 (viime vuonna +54). Suurin osa vastaajista piti HASOlla asumista edullisena ja turvallisena, ja varsinkin asumisen hinta-laatusuhde keräsi kiitosta.

Tyytyväisyys oli edellisvuoteen nähden noussut hieman kaikilla kyselyn osa-alueilla, ja oli hyvällä tasolla poikkeuksellisen vuoden jälkeenkin. Myös kyselyn vastausprosentti nousi ja oli tänä vuonna 37 % (viime vuonna 22 %).

Kyselyssä oli mahdollisuus myös avoimille palautteille, joiden kautta saatiin runsaasti tietoa toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi.

Lue lisää

       

Uusiutuvaa sähköä tuotetaan esimerkiksi vesi-, tuuli- ja aurinkovoimalla. Aurinkopaneelit tuottavat sähköä kiinteistölle myös kuvassa näkyvän HASO Fortunan katolla Kalasatamassa. Kuva: Petteri Palmi.

HASOn kiinteistösähkö tuotetaan huomisesta lähtien puhtaasti uusiutuvilla energialähteillä

HASO kilpailutti alkuvuonna sähköntoimittajan seuraavien neljän ja puolen vuoden ajaksi. Kilpailutuksen voitti uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö, jonka toimittajana on Loiste Sähkönmyynti Oy. Siirtyminen uusiutuvaan sähköön on yksi tärkeä askel kohti Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteita ja kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjen pienentämistä.

Kiinteistösähköllä valaistaan pihat ja rappukäytävät sekä pidetään talosaunat, talopesulat ja autojen lämmitystolpat toiminnassa. HASOn sähkösopimus ei vaikuta asukkaiden omiin sähkösopimuksiin.

Lue lisää

       

Isännöintitoimisto palvelee kesäkauden 1.6.-31.8. lyhennetyin aukioloin

HASOn kohteiden isännöintitoimisto Kiinteistötahkola Helsinki Itä siirtyy elokuun loppuun asti lyhyempään palveluaikaan.

Toimisto ja puhelinvaihde palvelevat arkisin klo 9.00-15.00.

Koronatilanteen vuoksi aulapalvelu pysyy yhä suljettuna ja asukkaita palvellaan puhelimitse, sähköisesti sekä ajanvarauksella.

Uutiskirjeen sisällöstä vastaa viestintäpäällikkö Pauliina Lehto

Helsingin Asumisoikeus Oy
Tilaa / peru uutiskirje