Sääntörikkomusilmoitus

Asuinkohteille on laadittu järjestyssäännöt, joiden avulla ylläpidetään asumisviihtyvyyttä. Sääntöjen mukainen elämä on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Erityisesti klo 22.00 - 07.00 on vältettävä naapureita häiritsevää metelöintiä.

HASOn järjestyssäännöt, joista löytyy luonnosversio Asumisoppaasta (s. 55), ovat muokattavissa ja sovittavissa talokohtaisesti asukaskokouksessa. Mikäli sääntöjä rikotaan vakavalla tavalla toistuvasti tai jatkuvasti, asukkaiden on hyvä tehdä asiasta sääntörikkomusilmoitus HASOon.

Ilmoitukseen tarvitaan vähintään kaksi todistajaa. Ilmoittajat ja todistajat ovat tarvittaessa valmiita todistamaan henkilökohtaisesti oikeudessa sääntörikkomusilmoituksessa ilmoitetuista tapahtumista.

Lataa ja täytä sääntörikkomusilmoitus.
Lomakkeen pystyy täyttämään sähköisesti (allekirjoituksia lukuun ottamatta), jos laitteeseen on asennettu Adobe Reader.