Asumisoikeusasunnon irtisanominen

Asumisoikeusasunnoissa on kolmen kuukauden irtisanomisaika ja irtisanomisen voi tehdä joko sähköisellä tai paperilomakkeella. Asumisoikeuden haltijan pitää viimeistään irtisanomisen yhteydessä toimittaa HASOlle laskut ja kuitit mahdollisista muutostöistä, mikäli haluaa niistä hyvityksen.

Irtisanomisilmoituksen (pdf) Helsingin Asumisoikeus Oy:n asumisoikeusasunnosta voi toimittaa postitse osoitteeseen Helsingin Asumisoikeus Oy c/o Kiinteistötahkola Helsinki Itä, Sorvaajankatu 15, 00880 Helsinki tai täyttämällä ja lähettämällä sivun alareunassa olevan sähköisen lomakkeen.

Ennen irtisanomista kannattaa tutustua alla oleviin ohjeisiin mm. asumisoikeussopimuksen palauttamisesta, asunnon tarkastamisesta sekä muuttosiivouksesta.

Irtisanomisesta pitää ilmetä

 • Huoneiston haltija/haltijat (nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite)
 • Huoneisto, joka irtisanotaan (talon nimi ja osoite)
 • Milloin huoneisto vapautuu
 • Huoneiston haltijan ja esittelijän (mikäli eri kuin huoneiston haltija) yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite).
 • Asuntoon tehdyt mahdolliset hyvitettävät muutostyöt. Muutostöiden arvo voidaan huomioida hinnanvahvistuksessa vain, jos muutostyökuitit on toimitettu yhtiön ohjeiden mukaisesti.
 • Haltijan/haltijoiden tilinumero. Ilmoitetulle tilille palautetaan vakuus sekä mahdolliset muutostöiden jäännösarvot ja indeksikorotus, panttimaksut yms. Näiden maksujen palautus edellyttää asunnontarkastusajan varaamista tekniseltä isännöitsijältä.
 • Mahdollisen autopaikan numero sekä milloin autopaikka vapautuu.
 • HUOM! Mikäli kuolinpesä irtisanoo asumisoikeusasunnon, tarvitaan irtisanomisilmoitukseen kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitus tai valtakirjat niiltä osakkailta, jotka eivät allekirjoita ilmoitusta. Voidakseen edistää irtisanomista isännöitsijätoimisto tarvitsee irtisanomisilmoituksen liitteeksi kuolleen asumisoikeuden haltijan virkatodistuksen. Irtisanomisaika on kolme kuukautta, jonka ajan vastuut asunnosta säilyvät kuolinpesällä.

Asumisoikeussopimuksen ja asomaksun palauttaminen

Alkuperäinen asumisoikeusmaksu palautetaan irtisanomisajan umpeuduttua. Alkuperäinen asumisoikeusopimus tulee palauttaa isännöitsijätoimistoon irtisanomisajan puitteissa.
Mikäli alkuperäinen sopimus on pankissa lainan vakuutena, tulee asukkaan olla välittömästi yhteydessä omaan pankkiinsa ja pyytää pankkia ilmoittamaan kirjallisesti selvittelytilinumero, johon asumisoikeusmaksu palautetaan osoitteeseen myynti.haso@kiinteistotahkola.fi.

Irtisanomisilmoitukset käsitellään tulojärjestyksessä. Postitamme irtisanojalle palautuserittelyn maksuista, kun olemme saaneet hinnanvahvistuksen asumisoikeusmaksuun Helsingin kaupungin asuntopalveluista (ks. alla kohta Asumisoikeusmaksun määräytyminen).

Asumisoikeusmaksun määräytyminen

Asumisoikeusmaksu määräytyy alkuperäisen asumisoikeusmaksun sekä rakennuskustannusindeksin muutoksen perusteella. Rakennuskustannusindeksi vaihtuu kuukausittain aina kuukauden puolivälissä.

Suuntaa antavan arvion asumisoikeusmaksun nykyisestä arvosta voi tarkistaa HASOn laskurista.

Asukas pystyy myös itse laskemaan arvion asumisoikeusmaksunsa tämänhetkisestä arvosta. Arviota varten tarvitsee tiedon asunnon alkuperäisestä hinnasta, ensimmäisen maksupäivän eli alkuperäisen hinnan maksupäivän indeksistä sekä tämän päivän indeksistä. Tiedot alkuperäisestä hinnasta ja alkuperäisestä indeksistä löytyvät dokumentista, joka on annettu jokaiselle asukkaalle on asukasoikeussopimuksen yhteydessä. Alkuperäinen indeksi on yleensä merkitty muodossa "asumisoikeuden luovutuksen enimmäishinnan vahvistamisen ensimmäisen maksupäivän indeksi".

Arvio nykyisestä asomaksusta lasketaan kaavalla:

 • (Asunnon alkuperäinen hinta) / (yllä mainittu ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu 

Tämänhetkinen indeksi 15.11.2021 alkaen on: 177,59

Indeksin pystyy tarkastamaan Tilastokeskuksen taulukosta. HUOM! Laskemisessa käytetään aina edellisen kuukauden indeksiä eli esim. toukokuun 15.5.2018 alkaen käytössä oleva indeksi on taulukossa huhtikuun 2018 indeksi.

ESIMERKKI:

 • Asunnon alkuperäinen, ensimmäisen asujan maksama asumisoikeusmaksu on 15 000 €
 • Alkuperäinen asumisoikeusmaksu (15 000 €) on maksettu maaliskuun lopussa 1994, jolloin rakennuskustannusindeksi on ollut 101,60
 • Asunnosta luovutaan maaliskuun lopussa 2016, jolloin rakennuskustannusindeksi oli 156,25
 • Nykyinen asomaksu = 15 000 / 101,60 X 156,25 = 23 068,41€

Tulee muistaa, että lopullinen asumisoikeusmaksu määräytyy irtisanomispäivän indeksin mukaan ja tämä on se hinta, mikä Helsingin kaupungin asuntopalvelujen pitää vahvistaa ennen kuin irtisanojalle voi postittaa palautuserittelyn maksuista. Maksussa huomioidaan myös asuntoon mahdollisesti tehtyjen lisä- ja muutostöiden hyvitys.

Hinta-arvion tilaaminen HASOlta maksaa 50 euroa. Toimitamme hinta-arvion kysyjälle kahden viikon kuluessa. HUOM! Jos asunto on jo irtisanottu tai olette vaihtamassa asuntoa toisen asumisoikeuden haltijan kanssa, HASO laskee asumisoikeusmaksun irtisanojalle ilman erillispyyntöä.

Vakuusmaksun palautus

HASOlla vakuusmaksu (500 euroa) palautetaan asukkaan tilille kolmen vuoden moitteettoman asumisen jälkeen tai pois muutettaessa, mikäli saatavia ei ole. Mikäli vakuus on jo palautettu aiemmin ja muutat HASO-asunnosta toiseen, sinun ei tarvitse maksaa vakuutta uudelleen, jos asuminen on jatkunut moitteettomana myös alkuperäisen vakuusmaksun palautuksen jälkeen.

Irtisanojan vastuu

Irtisanoja vastaa huoneistoon kohdistuvista maksuista kolme kuukautta irtisanomispäivästä lukien. Irtisanomisaika (3 kk) alkaa siitä päivästä, jolloin irtisanomisilmoitus on saapunut isännöintitoimistoon. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä saapuneet ilmoitukset käsitellään seuraavana mahdollisena arkipäivänä.

Huoneiston muuttosiivous

Huoneiston muuttosiivous pitää tehdä huoneistosta muutettaessa ennen avainten luovutusta. Siivous tehdään siten, että uusi asukas voi ottaa huoneiston ja varastotilat siivoamatta käyttöönsä. Mikäli muuttosiivous laiminlyödään, muuttosiivous tilataan siivousurakoitsijalta ja kaikki kustannukset peritään poismuuttavalta asumisoikeuden haltijalta. Mikäli avaimia on kadonnut, sarjoitetaan asunnon lukko/lukot ja kustannukset veloitetaan asukkaalta.

Huoneistosta muutettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Kaikki asuntoon kuuluvat avaimet jätetään asuntoon
 • Lieden, uunin ja uunipellien puhdistus sekä taustan siivous
 • Kylmälaitteiden sulatus, pesu sisä- ja ulkopuolelta sekä niiden taustojen puhdistus
 • Keittiökaapistojen puhdistus sisä- ja ulkopuolelta
 • Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus (keittiö ja kylpyhuone)
 • Asukkaan asennuttamat astianpesukoneet, jotka eivät ole hyvitettäviä muutostöitä, pitää poistaa muuttotarkastukseen mennessä ja liitännät on tulpattava (asianmukainen, ammattilaisen tekemä tulppaus). Alkuperäinen kalusteovi on asennettava takaisin kohtaan, jossa astianpesukone on ollut.
 • WC-istuimen ja käsienpesualtaan puhdistus
 • Lattiakaivon puhdistus
 • Huoneiston kaikki lattiapinnat tulee imuroida ja pestä sekä tahrat ovista ja seinistä tulee poistaa.
 • Myös parveke tulee siistiä.

Muuton jälkeen tehdään huoneistossa lopputarkastus, jossa todetaan huoneiston kunto ja siisteys. Mikäli tarkastuksessa ei havaita puutteita tai vikoja eikä asumisoikeuden haltijalla ole vastikkeita tai muita velvoitteita suorittamatta, vakuusmaksu palautetaan täysimääräisenä asumisoikeussopimuksen päättymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana asumisoikeuden haltijan ilmoittamalle pankkitilille. Asumisesta ja huoneiston iästä johtuva normaali kuluminen otetaan tarkastuksessa huomioon. On kuitenkin muistettava, että kulunut ja likainen pinta ovat eri asioita.

Asunnon tarkastus

Asunnon tarkastus on kaksivaiheinen. Asunto tarkastetaan ensimmäisen kerran irtisanomisaikana mm. remonttitarpeiden tunnistamiseksi. Toisen kerran asunto lopputarkastetaan, kun se on tyhjä ja siivottu, viimeistään vastuiden päättymistä seuraavana arkipäivänä.

Asunnon tarkastuksesta pitää sopia isännöitsijä Niko Burtsovin kanssa (niko.burtsov@kiinteistotahkola.fi). Ensimmäisen tarkastuksen voi sopia vaikka heti irtisanomisilmoituksen jättämisen jälkeen.

Poismuutto-ohjeet tarkastusta varten

Irtisanomislomake

Punaisella tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Lomakkeen lähettämisestä tulee vahvistus irtisanojan sähköpostiin.
Irtisanominen on sitova.

Asumisoikeuden haltija(t)
1. haltija
Sähköpostiosoitteeseen lähetetään vahvistusviesti irtisanomisesta.
Mikäli asumisoikeusmaksu on pankissa lainan vakuutena, irtisanojan on pyydettävä pankkia ilmoittamaan erillinen selvittelytilinumero HASOlle.
2. haltija
Mikäli asumisoikeusmaksu on pankissa lainan vakuutena, irtisanojan on pyydettävä pankkia ilmoittamaan erillinen selvittelytilinumero HASOlle.
Irtisanottava huoneisto

Tekniselle isännöitsijälle tulee ilmoittaa päivämäärä, kun asunto on tyhjä ja siivottu: niko.burtsov@kiinteistotahkola.fi. Asunnon avaimet jätetään asuntoon.

Autopaikka

HUOM! Autopaikoissa noudatetaan kalenterikuukausiin perustuvaa irtisanomisaikaa. Poikkeuksena on kuukausi, jona vastikevastuut päättyvät (3 kk:n irtisanomisaika tulee täyteen) - tällöin autopaikkamaksu lasketaan automaattisesti päiväkohtaisesti.

Asumisoikeussopimus

Alkuperäinen sopimus tulee toimittaa toimistollemme irtisanomisajan puitteissa. Mikäli sopimus on pankissa lainan vakuutena, tulee haltijan olla välittömästi yhteydessä pankkiinsa, jotta sieltä ilmoitetaan pankin selvittelytilinumero kirjallisesti myynti.haso@kiinteistotahkola.fi.

Asuntoon tehdyt hyvitettävät muutostyöt

Muutostyöohje löytyy Asukasoppaasta.

Huoneiston esittelijä
* Jos eri, kuin huoneiston haltija
Luopumisen syy
Pyydämme ilmoittamaan vapaamuotoisesti, mikä teillä on luopumisen syy (esim. muutto toiseen asumisoikeusyhtiöön tai omistusasunnon hankinta jne.).
HUOM! Mikäli asumisoikeussopimus on kahden haltijan nimissä, molempien haltijoiden allekirjoitukset tarvitaan.