Asumisoikeusasunnon irtisanominen

Asumisoikeusasunnoissa on kolmen kuukauden irtisanomisaika ja irtisanomisen voi tehdä joko sähköisellä tai paperilomakkeella. Asumisoikeuden haltijan pitää viimeistään irtisanomisen yhteydessä toimittaa Hasolle laskut ja kuitit mahdollisista muutostöistä, mikäli haluaa niistä hyvityksen.

Hason asumisoikeusasunnon voit irtisanoa täyttämällä ja lähettämällä sivun alareunassa olevan sähköisen lomakkeenIrtisanomisilmoituksen (pdf) voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Helsingin Asumisoikeus Oy c/o Retta Services, Valimotie 9-11, 00380 Helsinki.

Ennen irtisanomista kannattaa tutustua alla oleviin ohjeisiin mm. asumisoikeussopimuksen palauttamisesta, asunnon tarkastamisesta sekä muuttosiivouksesta.

Irtisanomisesta pitää ilmetä

 • Huoneiston haltija/haltijat (nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite)
 • Huoneisto, joka irtisanotaan (talon nimi ja osoite)
 • Milloin huoneisto vapautuu
 • Huoneiston haltijan ja esittelijän (mikäli eri kuin huoneiston haltija) yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite).
 • Asuntoon tehdyt mahdolliset hyvitettävät muutostyöt. Muutostöiden arvo voidaan huomioida hinnanvahvistuksessa vain, jos muutostyökuitit on toimitettu yhtiön ohjeiden mukaisesti.
 • Haltijan/haltijoiden tilinumero. Ilmoitetulle tilille palautetaan vakuus sekä mahdolliset muutostöiden jäännösarvot ja indeksikorotus, panttimaksut yms. Näiden maksujen palautus edellyttää asunnontarkastusajan varaamista tekniseltä isännöitsijältä.
 • Mahdollisen autopaikan numero sekä milloin autopaikka vapautuu.

 

 • HUOM! Mikäli kuolinpesä irtisanoo asumisoikeusasunnon, tarvitaan irtisanomisilmoitukseen kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitus. Allekirjoitus voidaan hoitaa myös kuolinpesän muiden osakkaiden kuolinpesän hoitajalle antamalla valtakirjalla. Voidakseen edistää irtisanomista isännöitsijätoimisto tarvitsee irtisanomisilmoituksen liitteeksi kuolleen asumisoikeuden haltijan virkatodistuksen ja mahdolliset valtakirjat. 
 • Jokaiselta kuolinpesän osakkaalta vaaditaan kirjallinen allekirjoitettu suostumus eli valtakirja. Näin varmistetaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden henkilöllisyys. Valtakirjaa käytetään yleisesti todisteena kolmannelle osapuolelle (Retta), jonka avulla valtuutettu osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan kuolinpesää. Valtakirja on tarpeen käytännön asioiden hoitoa varten, kun kyseessä on kuolinpesä, jossa perintöä/omaisuutta ei ole jaettu. Asumisoikeus on rahanarvoinen sopimus, eli osa kuolinpesän varoja.
 • Valtakirjaa tarvitaan asumisoikeussopimuksen irtisanomiseen liittyvien asioiden hoitamiseksi, esim. asumisoikeusmaksun palautusta varten. Valtakirjaan vaadittavat yksilöivät tietoja ovat 1) kenen kuolinpesästä on kysymys: vainajan etunimi, sukunimi ja henkilötunnus 2) valtuutettu eli valtakirjan saaja: etunimi, sukunimi ja henkilötunnus 3) valtuuttaja: etunimi, sukunimi ja henkilötunnus. Kun henkilöt ovat yksilöity, määritellään valtuutetun toimenkuva.
 • Irtisanomisaika on kolme kuukautta, jonka ajan vastuut asunnosta säilyvät kuolinpesällä

 

Asumisoikeussopimuksen ja asomaksun palauttaminen

Alkuperäinen asumisoikeusmaksu palautetaan irtisanomisajan umpeuduttua. Alkuperäinen asumisoikeusopimus tulee palauttaa isännöitsijätoimistoon irtisanomisajan puitteissa.

Mikäli alkuperäinen sopimus on pankissa lainan vakuutena, olemme Haso isännöintiin dokumentoidun panttaustodistuksen mukaisesti yhteydessä pankkiinne pyytääksemme selvittelytilin numeron, jolle asumisoikeusmaksu voidaan palauttaa.

Irtisanomisilmoitukset käsitellään tulojärjestyksessä. Postitamme irtisanojalle palautuserittelyn maksuista, kun olemme saaneet hinnanvahvistuksen asumisoikeusmaksuun Helsingin kaupungin asuntopalveluista (ks. alla kohta Asumisoikeusmaksun määräytyminen).

Asumisoikeusmaksun määräytyminen

Asumisoikeusmaksu määräytyy alkuperäisen asumisoikeusmaksun sekä rakennuskustannusindeksin muutoksen perusteella. Rakennuskustannusindeksi vaihtuu kuukausittain aina kuukauden puolivälissä.

Suuntaa antavan arvion asumisoikeusmaksun nykyisestä arvosta voi tarkistaa Hason laskurista.

Asukas pystyy myös itse laskemaan arvion asumisoikeusmaksunsa tämänhetkisestä arvosta. Arviota varten tarvitsee tiedon asunnon alkuperäisestä hinnasta, ensimmäisen maksupäivän eli alkuperäisen hinnan maksupäivän indeksistä sekä tämän päivän indeksistä. Tiedot alkuperäisestä hinnasta ja alkuperäisestä indeksistä löytyvät dokumentista, joka on annettu jokaiselle asukkaalle on asukasoikeussopimuksen yhteydessä. Alkuperäinen indeksi on yleensä merkitty muodossa "asumisoikeuden luovutuksen enimmäishinnan vahvistamisen ensimmäisen maksupäivän indeksi".

Arvio nykyisestä asomaksusta lasketaan kaavalla:

 • (Asunnon alkuperäinen hinta) / (yllä mainittu ensimmäisen maksupäivän indeksi) x (tämän päivän indeksi) = Nykyinen aso-maksu 

Indeksin pystyy tarkastamaan Tilastokeskuksen taulukosta. HUOM! Laskemisessa käytetään aina edellisen kuukauden indeksiä eli esim. tammikuun 15.1.2023 alkaen käytössä oleva indeksi on taulukossa joulukuun 2022 indeksi.

ESIMERKKI:

 • Asunnon alkuperäinen, ensimmäisen asujan maksama asumisoikeusmaksu on 15 000 €
 • Alkuperäinen asumisoikeusmaksu (15 000 €) on maksettu maaliskuun lopussa 1994, jolloin rakennuskustannusindeksi on ollut 101,60
 • Asunnosta luovutaan tammikuun lopussa 2023, jolloin rakennuskustannusindeksi oli 188,10
 • Nykyinen asomaksu = 15 000 / 101,60 X 188,10 = 27 770,67 €

Tulee muistaa, että lopullinen asumisoikeusmaksu määräytyy irtisanomispäivän indeksin mukaan ja tämä on se hinta, mikä Helsingin kaupungin asuntopalvelujen pitää vahvistaa ennen kuin irtisanojalle voi postittaa palautuserittelyn maksuista. Maksussa huomioidaan myös asuntoon mahdollisesti tehtyjen lisä- ja muutostöiden hyvitys.

Hinta-arvion tilaaminen Hasolta maksaa 50 euroa. Toimitamme hinta-arvion kysyjälle kahden viikon kuluessa. HUOM! Jos asunto on jo irtisanottu tai olette vaihtamassa asuntoa toisen asumisoikeuden haltijan kanssa, Haso laskee asumisoikeusmaksun irtisanojalle ilman erillispyyntöä.

Vakuusmaksun palautus

Hasolla vakuusmaksu (500 euroa) palautetaan asukkaan tilille kolmen vuoden moitteettoman asumisen jälkeen tai pois muutettaessa, mikäli saatavia ei ole. Mikäli vakuus on jo palautettu aiemmin ja muutat Haso-asunnosta toiseen, sinun ei tarvitse maksaa vakuutta uudelleen, jos asuminen on jatkunut moitteettomana myös alkuperäisen vakuusmaksun palautuksen jälkeen.

Irtisanojan vastuu

Irtisanoja vastaa huoneistoon kohdistuvista maksuista kolme kuukautta irtisanomispäivästä lukien. Irtisanomisaika (3 kk) alkaa siitä päivästä, jolloin irtisanomisilmoitus on saapunut isännöintitoimistoon. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä saapuneet ilmoitukset käsitellään seuraavana mahdollisena arkipäivänä.

Huoneiston muuttosiivous

Huoneiston muuttosiivous pitää tehdä huoneistosta muutettaessa ennen avainten luovutusta. Siivous tehdään siten, että uusi asukas voi ottaa huoneiston ja varastotilat siivoamatta käyttöönsä. Mikäli muuttosiivous laiminlyödään, muuttosiivous tilataan siivousurakoitsijalta ja kaikki kustannukset peritään poismuuttavalta asumisoikeuden haltijalta. Mikäli avaimia on kadonnut, sarjoitetaan asunnon lukko/lukot ja kustannukset veloitetaan asukkaalta.

Huoneistosta muutettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Kaikki avaimet palautetaan lukkoliikkeeseen (IHL Turva Oy)
 • Lieden, uunin ja uunipellien puhdistus sekä taustan siivous
 • Kylmälaitteiden sulatus, pesu sisä- ja ulkopuolelta sekä niiden taustojen puhdistus
 • Keittiökaapistojen puhdistus sisä- ja ulkopuolelta
 • Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus (keittiö ja kylpyhuone)
 • Asukkaan asennuttamat astianpesukoneet, jotka eivät ole hyvitettäviä muutostöitä, pitää poistaa muuttotarkastukseen mennessä ja liitännät on tulpattava (asianmukainen, ammattilaisen tekemä tulppaus). Alkuperäinen kalusteovi on asennettava takaisin kohtaan, jossa astianpesukone on ollut.
 • WC-istuimen ja käsienpesualtaan puhdistus
 • Lattiakaivon puhdistus
 • Huoneiston kaikki lattiapinnat tulee imuroida ja pestä sekä tahrat ovista ja seinistä tulee poistaa.
 • Myös parveke tulee siistiä.

Muuton jälkeen tehdään huoneistossa lopputarkastus, jossa todetaan huoneiston kunto ja siisteys. Mikäli tarkastuksessa ei havaita puutteita tai vikoja eikä asumisoikeuden haltijalla ole vastikkeita tai muita velvoitteita suorittamatta, vakuusmaksu palautetaan täysimääräisenä asumisoikeussopimuksen päättymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana asumisoikeuden haltijan ilmoittamalle pankkitilille. Asumisesta ja huoneiston iästä johtuva normaali kuluminen otetaan tarkastuksessa huomioon. On kuitenkin muistettava, että kulunut ja likainen pinta ovat eri asioita.

Asunnon normaalista kulumisesta ei laskuteta asukasta. Vahingonkorvaushinnastomme perustuu asumisoikeuslain velvoitteeseen (Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 27 §) ja asukkaiden tasapuoliseen kohteluun: vaurioista ja laiminlyönneistä aiheutuneista kustannuksista vastaa niiden aiheuttaja.  Asukkaalla on mahdollisuus itse korjata tai korjauttaa aiheuttamansa virheet ja puutteet asunnossa muutostyöohjeiden mukaisesti. Korvausvelvollisuus poistuu, kun Hason edustaja on hyväksynyt tehdyt toimet.

Vahingonkorvaushinnasto asukkaan aiheuttamissa laiminlyönneissä tai poismuuttosiivouksen puutteista

Muuttosiivouksen muistilista

Asunnon tarkastus

Asunnon tarkastus on kaksivaiheinen. Asunto tarkastetaan ensimmäisen kerran irtisanomisaikana mm. remonttitarpeiden tunnistamiseksi. Toisen kerran asunto lopputarkastetaan, kun se on tyhjä ja siivottu, viimeistään vastuiden päättymistä seuraavana arkipäivänä.

Isännöinti on asuntotarkastuksista yhteydessä asukkaaseen päin.

Poismuutto-ohjeet tarkastusta varten

Irtisanomislomake

Punaisella tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Lomakkeen lähettämisestä tulee vahvistus irtisanojan sähköpostiin.
Irtisanominen on sitova.

Asumisoikeuden haltija(t)
1. haltija
Sähköpostiosoitteeseen lähetetään vahvistusviesti irtisanomisesta.
Mikäli asumisoikeusmaksu on pankissa lainan vakuutena, irtisanojan on pyydettävä pankkia ilmoittamaan erillinen selvittelytilinumero HASOlle.
2. haltija
Mikäli asumisoikeusmaksu on pankissa lainan vakuutena, irtisanojan on pyydettävä pankkia ilmoittamaan erillinen selvittelytilinumero HASOlle.
Irtisanottava huoneisto

Kaikki huoneiston avaimet mukaan lukien auton lämmitystolpan avaimet ja kaukoavaajat palautetaan lukkoliikkeeseen (IHL Turva Oy). 

Autopaikka

HUOM! Autopaikoissa noudatetaan kalenterikuukausiin perustuvaa irtisanomisaikaa. Poikkeuksena on kuukausi, jona vastikevastuut päättyvät (3 kk:n irtisanomisaika tulee täyteen) - tällöin autopaikkamaksu lasketaan automaattisesti päiväkohtaisesti.

Asumisoikeussopimus

Alkuperäinen sopimus tulee toimittaa isännöintitoimistoon irtisanomisajan puitteissa. Mikäli sopimus on pankissa lainan vakuutena, Hason myynti on yhteydessä asumisoikeuden haltijan pankkiin.

Asuntoon tehdyt hyvitettävät muutostyöt

Muutostyöohje löytyy Asukasoppaasta.

Huoneiston esittelijä
Asuntoa esittelee tarjousaikana yleensä asunnossa asuva asukas. Täytäthän tähän asuntoa esittelevän asukkaan nimen ja puhelinnumeron.
Luopumisen syy
Pyydämme ilmoittamaan vapaamuotoisesti, mikä teillä on luopumisen syy (esim. muutto toiseen asumisoikeusyhtiöön tai omistusasunnon hankinta jne.).
HUOM! Mikäli asumisoikeussopimus on kahden haltijan nimissä, molempien haltijoiden allekirjoitukset tarvitaan.