Jonotilanne

Jonotilanne vaihtelee päivittäin eli jonoon tulee uusia hakijoita, joilla osalla voi olla jo 1990-luvulla haettu järjestysnumero ja osa hakijoista poistuu jonosta. Lisäksi ihmiset hakevat eri kohteisiin eli eri asuntoihin on ns. eri numerojärjestys.

Kun asunto on lähdössä tarjouskierrokselle, Hason myyntitiimi luo järjestysnumeroiden perusteella listan niistä hakijoista, joiden hakukriteerejä vapautuva asunto vastaa. Näistä hakijoista tarjouskirje lähtee yleensä 50–200 pienimmän numeron omistavalle hakijalle.

Keskimäärin kysyntä on vähäisempää kauempana keskustasta sijaitsevissa sekä suuremmissa asunnoissa, joten niihin on paremmat mahdollisuudet päästä suuremmillakin järjestysnumeroilla.

Kuinka paljon ja mistä asuntoja vapautuu

Hason hakemusmäärät ovat olleet nousussa vuodesta 2020 lähtien. Kesäkuussa 2023 jonossamme on noin 7000 hakemusta. Asuntojen vapautumisprosentti on ollut jo joitakin vuosia noin 5 % koko asuntokannasta, mutta vuonna 2023 asuntoja on vapautunut enemmän johtuen esimerkiksi aktiivisesta uudisrakentamisesta sekä vanhojen järjestysnumeroiden omistajien aktivoitumisesta, kun nykyiset asukkaat vaihtavat asuntoa. 

Keskustan lähellä sijaitsevissa asunnoissa sekä uusissa kohteissa on hyvin matala vaihtuvuus. Eniten asuntoja vapautuu alueilta, joilla Hasolla on eniten asuntoja: Fallkullasta, Laajasalosta, Kivikosta, Myllypurosta, Viikistä, Viikinmäestä ja Vuosaaresta.

Millaisilla järjestysnumeroilla asunnon saa?

Lähellä keskustaa vapautuneet asunnot ovat yhä menneet järjestysnumeroille, jotka ovat alle 45 000 (1990-luvulla myönnetyille numeroille). 

Yksittäisiä asuntoja kauempana keskustasta on saanut Hason kautta alle vuoden vanhoillakin numeroilla, joten aina kannattaa hakea.

Kannattaa myös tutustua uudistuotantoon, jonka myynnistä ja markkinoinnista vastaa Helsingin kaupungin Asuntotuotanto, www.att.hel.fi. Uudet kohteet siirtyvät Hason hallintaan, kun ensimmäiset asukkaat ovat muuttaneet niihin.

HUOM: Nykyiset järjestysnumerot tulevat vanhenemaan 31.12.2023. Sen jälkeen niillä ei voi enää vastaanottaa asuntoa. Uudet järjestysnumerot tulevat haettavaksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARAn) kautta 1.9.2023 lähtien. Lue lisää muutoksesta Hason uutisesta.