Hallitus

HASOn hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista kolme on HASO-asukkaita. Malli mahdollistaa tehokkaasti asukasdemokratian toteutumisen. Hallituksen ja työvaliokunnan toimikausi on kaksi vuotta ja kausi alkaa keväällä yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokous valitsi toukokuussa 2020 seuraavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiselle toimikaudelle. 

Varsinaiset jäsenet:

 • Antti Hytti (luottamushenkilö)
 • Kristiina Anunti (luottamushenkilö)
 • Petteri Palmi (asukasjäsen, varapj)
 • Maria Ritschkoff (asukasjäsen)
 • Jari Joronen (asukasjäsen)
 • Ville Vastamäki (virkamiesjäsen)
 • Mari Randell (virkamiesjäsen, pj)

Varajäsenet:

 • Paula Rinkinen (asukas, Palmin varajäsen)
 • Tarja Koski (asukas, Ritschkoffin varajäsen)
 • Aulis Toivonen (asukas, Jorosen varajäsen)
 • Minna Merensilta (virkamies)

Hallitus valitsee hallitusasioita valmistelevan työvaliokunnan jäsenet keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa 28. toukokuuta 2020.