Hallitus

HASOn hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista kaksi on Helsingin kaupungin viranhaltijoita, kaksi luottamushenkilöitä ja kolme HASO-asukkaita. Hallituksen ja työvaliokunnan toimikausi on kaksi vuotta ja kausi alkaa keväällä yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokous valitsi toukokuussa 2020 seuraavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiselle toimikaudelle. 

Varsinaiset jäsenet:

 • Antti Hytti (luottamushenkilöjäsen)
 • Kristiina Anunti (luottamushenkilöjäsen)
 • Petteri Palmi (asukasjäsen, varapj)
 • Maria Ritschkoff (asukasjäsen)
 • Jari Joronen (asukasjäsen)
 • Ville Vastamäki, hankepäällikkö (viranhaltijajäsen)
 • Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö (viranhaltijajäsen, pj)

Varajäsenet:

 • Paula Rinkinen (asukas, Petteri Palmin varajäsen)
 • Tarja Koski (asukas, Maria Ritschkoffin varajäsen)
 • Aulis Toivonen (asukas, Jari Jorosen varajäsen)
 • Mirka Saarholma, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö (viranhaltija)

Hallitus valitsi hallitusasioita valmistelevan työvaliokunnan jäsenet keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa toukokuussa. Työvaliokuntaan kuuluvat Ville Vastamäki (pj), Petteri Palmi ja Maria Ritschkoff. Lisäksi työvaliokunnan kokouksiin osallistuvat HASOn toimitusjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja talouspäällikkö sekä tarvittaessa mm. palveluntuottajan asiantuntijoita.