Helsingin Asumisoikeus Oy

Omistajuus ja toimiala

HASO on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Toimialana on omistaa tai vuokraoikeudella hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja, sekä luovuttaa niissä sijaitsevien huoneistojen hallintaoikeuksia vastiketta vastaan asumisoikeussopimuksen tai määräaikaisen vuokrasopimuksen nojalla.

Helsingin kaupunki ainoana omistajatahona takaa HASOn asukkaille reilun asumismuodon, sillä omistaja ei hae omistukselleen tuottoa. HASOn toimintaa ohjaa asumisoikeuslaki sekä kaupungin hallintoelinten tekemät päätökset. HASOn hallintoa ohjaa yhtiölaki, kaupungin konserniohjeet sekä kaupunginhallituksen 12.6.2006 hyväksymä yhtiön ja asukkaiden välinen yhteishallintomalli, joka pohjautuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa.

Arvot ja tavoitteet

Yhtiön arvot ja tavoitteet ovat konkreettisia ja lähellä asukasta. Huolehdimme monin tavoin:

  • asukastyytyväisyydestä: Asukastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain. Kyselyvastaukset antavat tärkeätä tietoa päätöksentekoon.
  • kiinteistöjen arvon säilyttämisestä: Tarvittavat korjaukset suoritetaan aikailematta. Peruskorjaus- ja riskirahastot ovat riittäviä.
  • ympäristöasioista: Energian ja vedenkulutusta seurataan, jätteet kierrätetään, sijainnit ovat joukkoliikenneväylien ulottuvilla, pihat suunnitellaan viihtyisiksi ja viihtyisyyttä ylläpidetään.
  • kilpailukykyisistä hoito- ja pääomakustannuksista.

Uuden ajan historiikki - asumisoikeusasuminen 25 vuotta

Helsingin Asumisoikeus Oy, HASO on perustettu 28.9.1992 ja se on nykyisin Helsingin suurin ja Suomen neljänneksi suurin asumisoikeusyhtiö. Valmiita asuntoja on yhteensä 5752.
HASO on osa Helsingin kaupunkikonsernia ja yhtiön hallinnossa asukkailla on tärkeä rooli. HASOn asukashallinto mahdollistaa asukkaiden HASO-asumisen asiantuntijuuden huomioimisen ja hyödyntämisen hallinnon kaikilla tasoilla.
HASOn hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista kaksi on Helsingin kaupungin viranhaltijoita, kaksi luottamushenkilöitä ja kolme HASO-asukkaita. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja kausi alkaa keväällä yhtiökokouksen jälkeen.
HASOn hallituksen päätöstiedotteet julkaistaan tällä sivulla ilman liitteitä. Päätöstiedotteita alettiin julkaista vuonna 2019.
HASO-kohteissa asukaskokous valitsee asukastoimikunnan ja asukastoimikunnan puheenjohtajan. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muun valitun yhteyshenkilön tehtävänä on edustaa asukkaita ja taloa sekä toimia yhteyshenkilönä HASOon päin.