Varallisuusraja

Hason asumisoikeusasunnon voi saada täysi-ikäinen henkilö, mikäli hänellä ei ole hakemaansa vastaavaa omistusasuntoa hakualueella tai varallisuutta siinä määrin, että hän voi sellaisen hankkia.

Varallisuusraja ei koske 55 vuotta täyttäneitä hakijoita tai asumisoikeusasunnon vaihtajia. Heidän ei tarvitse selvittää varallisuuttaan.

Varallisuusraja on asuntokohtainen

Helsingin seudulla varallisuusrajan laskennassa käytetään Tilastokeskuksen liitetaulukoita vanhojen asuntojen velattomista neliöhinnoista neljännesvuosittain. Laskennassa käytetään aluejakoa, jossa Helsinki on jaettu postinumeroalueittain neljään kalleusalueeseen. Varallisuusraja saadaan, kun haettua asumisoikeusasuntoa vastaavan asunnon neliöhinta ko. kalleusalueella kerrotaan haetun asumisoikeusasunnon neliöiden lukumäärällä ja jaetaan saatu luku kahdella.

Hakijan varallisuus ei saa ylittää asuntokohtaista varallisuusrajaa. Jos puolisot hakevat asuntoa yhdessä ja molempien nimet tulevat asumisoikeussopimukselle, molempien yhteenlaskettu varallisuus otetaan huomioon. Jos toinen hakija on yli 55-vuotias ja toinen alle 55-vuotias, huomioidaan vain alle 55-vuotiaan hakijan varallisuus.

Tarkka ajantasainen varallisuusraja tarkistetaan vasta Helsingin kaupungin Asuntopalveluissa, joka myös tarkistaa hakijan varallisuuden. 

 • Esimerkki (jo valmistunut asunto)
  Hakija haki Hasolta 53 m2 kokoista 2h+k asuntoa syyskuussa 2019. Asunto on kerrostalossa ja sijaitsee Toukolassa postinumeroalueella 00560, jossa vanhojen kerrostalokaksioiden keskimääräinen neliöhinta oli 5 651 €/m2 (Tilastokeskuksen mukaan). 
  Asunnon markkinahinta: 53 m2 x 5 651 € = 299 503 €.
  Varallisuusraja: 50 % markkinahinnasta =  149 751,50 €.

Rakenteilla olevissa uudiskohteissa varallisuusrajan laskemisessa käytetään asunnon asumisoikeusmaksua, mikä on 15 % asunnon arvosta (hankintahinnasta). Uudiskohteen varallisuusraja on asumisoikeusmaksu jaettuna 0,15:llä jaettuna kahdella.

 • Esimerkki (asunto rakenteilla olevassa uudiskohteessa)
  Hakija haki Hason uudiskohteen haussa Asuntotuotannon kautta 52,5 m2 kokoista 2h+k asuntoa toukokuussa 2021. Asunnon asumisoikeusmaksu oli 35 118,00 €.
  Asunnon hankintahinta eli arvo: 35 118 € / 0,15 = 234 120  €
  Varallisuusraja: 50 % asunnon arvosta = 117 060 €

Helsingin kaupungin sivut: Kuka voi saada asumisoikeusasunnon?

Selvitys varallisuudesta

Helsingin kaupungin Asuntopalvelut tarkistavat hakijoiden varallisuuden ennen asumisoikeuden haltijaksi hyväksymistä. Varallisuus selvitetään tarjouskirjeen mukana toimitettavalla selvityslomakkeella, joka tulee täyttää huolellisesti. 

Varallisuusselvityksessä tarkastellaan varallisuutta, joka näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella: esimerkiksi kiinteistöjä, osakkeita ja velkoja. Henkilökohtaisten pankkitilien kuten ASP-tilin tietoja ei tarvitse esittää. Esitäytetty veroilmoitus tulee toimittaa varallisuusselvityksen liitteenä.

Esitäytetty veroilmoitus löytyy helpoiten OmaVerosta

Nyrkkisääntö on, että varallisuuden määrästä vähennetään lainojen määrä, ja tämä varallisuuden määrä ei saa ylittää asuntokohtaista varallisuusrajaa. Palkkatuloilla ei ole merkitystä.

Tarkemmat tiedot: Ohje ja varallisuusselvityslomake (pdf)

Lisätietoa varallisuuden tarkastelusta antavat Helsingin kaupungin Asuntopalvelut.