Jonotilanne

Jonotilanne vaihtelee päivittäin eli jonoon tulee uusia hakijoita, joilla osalla voi olla jo 1990-luvulla haettu järjestysnumero ja osa hakijoista poistuu jonosta. Lisäksi ihmiset hakevat eri kohteisiin eli eri asuntoihin on ns. eri numerojärjestys.

Kun huoneisto on lähdössä tarjouskierrokselle, HASOn myyntisihteerit luovat järjestysnumeroiden perusteella listan niistä hakijoista, joiden hakukriteerejä vapautuva asunto vastaa. Näistä hakijoista tarjouskirje lähtee yleensä 50 - 100 pienimmän numeron omistavalle hakijalle.

Keskimäärin kysyntä on vähäisempää kauempana keskustasta sijaitsevissa sekä suuremmissa asunnoissa, joten niihin on paremmat mahdollisuudet päästä suuremmillakin järjestysnumeroilla.

Kuinka paljon ja mistä asuntoja vapautuu

Syyskuussa 2019 HASOlla oli hakijoita jonossa noin 4600. Asuntojen vapautumisprosentti on ollut jo joitakin vuosia noin 4,6 - 4,9 % koko asuntokannasta eli vuonna 2019 arvioidaan asuntoja vapautuvan noin 230 kappaletta.

Kuitenkin keskustan lähellä sijaitsevissa asunnoissa sekä uusissa kohteissa on matala vaihtuvuus. Eniten asuntoja vapautuu alueilta, joilla HASOlla on eniten asuntoja: Fallkullasta, Laajasalosta, Kivikosta, Myllypurosta, Viikistä, Viikinmäestä ja Vuosaaresta.

Millaisilla järjestysnumeroilla asunnon saa?

Lähellä keskustaa vapautuneet asunnot ovat menneet järjestysnumeroille, jotka ovat alle 40 000. 

Kauempana keskustasta suurimmat järjestysnumerot, joilla asuntoja on HASOn kautta saanut, ovat noin 190 000-225 000 (10/2019). Yli 200 000 menevillä järjestysnumeroilla asuntoja on saanut vasta muutama hakija. Neuvomme on, että aina kannattaa hakea. 

Kannattaa myös tutustua uudistuotantoon, jonka myynnistä ja markkinoinnista vastaa Helsingin kaupungin Asuntotuotanto, www.att.hel.fi. Uudet kohteet siirtyvät HASOn hallintaan, kun ensimmäiset asukkaat ovat muuttaneet niihin.

Päivitetty 21.10.2019.