Asukkaan velvollisuudet

Koska asumisoikeuden haltija ei varsinaisesti omista asumaansa huoneistoa, hänellä on asunnon omistajaa eli Hasoa kohtaan tiettyjä lakisääteisiä ja sopimusperusteisia velvotteita, jotka on täytettävä. Haltijan on esimerkiksi myötävaikutettava omilla toimillaan siihen, että asunnon arvo ei laske asumisen aikana. Toisaalta asumisoikeuden haltijalla on oikeus saada huoneisto hallintaansa asumisoikeussopimuksen mukaisesti laissa säädetyllä tavalla eli huoneiston on oltava lain edellyttämässä kunnossa.

Velvotteita ovat mm.:

Vikailmoitukset
Asumisoikeuden haltijan on hoidettava huoneistoa ja käytössään olevia kiinteistön ja rakennuksen tiloja huolellisesti. Asumisoikeuden haltijan on viipymättä ilmoitettava asumisoikeusyhtiölle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta asumisoikeusyhtiö on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon laajenemisen estämiseksi tehtävä viipymättä.

Myötävaikuttaminen hoitotoimenpiteisiin sekä korjaus- ja muutostöihin
Asukkaiden tulee myötävaikuttaa sovittujen hoitotoimenpiteiden ja korjaus- ja muutostöiden tekemiseen perehtymällä niitä koskeviin ohjeisiin ja noudattamalla niitä. Yleisimmät asukkaan myötävaikutusvelvoitteet ovat:
• huoneistoon sisään päästäminen ilmoitettuna aikana 
• tarvittavan työtilan järjestäminen siirtämällä huonekaluja ym. irtaimistoa ohjeiden mukaan
• tilanteen järjestäminen siten, etteivät lemmikkieläimet häiritse ilmoitetun työn tekemistä
• tarvittavan työrauhan antaminen  

Vastuu vieraista
Asukkaat vastaavat siitä, miten heidän vieraansa toimivat ja käyttäytyvät kiinteistön alueella. Asukkaat ovat velvollisia ryhtymään tarvittaviin toimiin järjestyksen palauttamiseksi ja säilyttämiseksi.

Puolisoiden yhteinen vastuu
Jos puolisot käyttävät asumisoikeuden nojalla hallittua huoneistoa yhteisenä asuntonaan, he vastaavat asumisoikeuslain mukaisesti yhteisvastuullisesti asumisoikeussopimuksesta johtuvista velvollisuuksista. Erotilanteissa, mikäli asumisoikeuden haltija muuttaa pois huoneistosta, hänen on siirrettävä asumisoikeutensa puolisolleen. Puoliso, joka ei ole asumisoikeussopimuksen osapuoli, vastaa toisen puolison muutettua huoneistosta edelleen asumisoikeussopimuksesta johtuvien velvollisuuksien täyttämisestä niin kauan kuin hän asuu huoneistossa.

Vastikkeenmaksu
Vastike on maksettava asumisoikeusyhtiön ilmoittamalle tilille kuukausittain kuukauden 5. päivään mennessä. Alle kahden kuukauden maksamattomat vastikkeet ja muut maksuvelvoitteet veloitetaan irtisanomisen yhteydessä vakuudesta ja mahdollisesta asumisoikeusmaksun indeksikorotuksesta.
Jos kohtaat taloudellisesti vaikeita aikoja, ota ajoissa yhteyttä reskontra.haso@retta.fi sopiaksesi maksujärjestelyistä. Maksuvaikeuksien kasaantuminen kannattaa katkaista heti.

Viivästyskorko ja maksumuistutus
Vastikkeenmaksun viivästymisestä aiheutuu toimenpiteitä. Viivästyneestä summasta tulee maksaa viivästyskorko (7,0 % 1.7.–31.12.2020). Maksumuistutuksen hinta on 5 euroa. 

Oikeudenkäynti ja oikeudenkäyntikulut 
Maksumuistutuksessa asetetaan velan maksamiselle määräaika, jonka umpeutumisen jälkeen asumisoikeusyhtiö ryhtyy tarvittaessa oikeudellisiin toimiin asumisoikeussopimuksen purkamiseksi ja saataviensa perimiseksi ulosoton kautta. Velallinen vastaa oikeudenkäyntikuluista oikeuden päätöksen mukaisesti. Oikeudenkäynti aiheuttaa merkinnän luottotietoihin.

Häätö ja saatavien perintä ulosottotoimin ja ulosottomaksut
Saatuaan oikeuden päätöksen asumisoikeussopimuksen purkamisesta asumisoikeusyhtiö tarkastaa, onko vastaaja/velallinen luovuttanut huoneiston asumisoikeusyhtiön vapaaseen hallintaan oikeuden päätöksen mukaisesti. Tarvittaessa haetaan ulosottoviranomaiselta häädön ja maksusaatavien täytäntöönpano. 

Muut maksuvelvoitteet
Asumisoikeuden haltijan on huolehdittava myös muista maksuvelvoitteistaan, joita voivat olla:
• autotalli-, autopaikkavuokrat ja vuokrattavien varastotilojen vuokrat
• vesimaksut
• käyttökorvaukset (sauna- ja pesulamaksut, muu maksullinen yhteistilojen käyttö)
• kotioven aukaisupalvelu (huolto laskuttaa)
• maksulliset käyttäjäpalvelut
• lisäavaimet
• asumisoikeuden haltijan kustannusvastuun piiriin kuuluvat lisä-  ja muutostyöt
• asumisoikeuden haltijan kustannusvastuun piiriin kuuluvat korjaukset
• asumisoikeuden haltijan korvausvastuulle kuuluvat asumisoikeusyhtiölle aiheutetut muut kustannukset

Velvoitteiden laiminlyönnistä voi seurata asumisoikeuden purkaminen ja korvausvastuu aiheutuneista vahingoista.

Asumisoikeuden haltijalla on oikeus saada huoneisto hallintaansa asumisoikeussopimuksen mukaisesti laissa säädetyllä tavalla. Huoneiston on oltava lain edellyttämässä kunnossa.