Asukastoiminta

HASOn kohteissa on monipuolista asukastoimintaa! Tule mukaan vaikuttamaan asumista koskeviin asioihin!

HASOssa asukkaita kannustetaan osallistumaan oman kohteensa ja yhtiön päätöksentekoon. Asukastoiminnan muodot vaihtelevat kohteesta riippuen: asukaskokousten ja asukastoimikuntien kokousten lisäksi talkoot, pihajuhlat, erilaiset kahvihetket ja kerhot ovat suosittuja asukastoiminnan muotoja.

Asukastoimikunta

Toimiva asukastoimikunta on lenkki, jonka kautta asukkaiden osallisuus talon päätöksentekoon parhaiten varmistuu. Kohteen asukastoimikunta edistää yhteistyössä isännöitsijän kanssa esimerkiksi pihojen viihtyvyyteen liittyviä asioita, antaa lausuntoja kohteen korjaussuunnitelmista ja taloudesta.

Asukastoimikunnan toiminta on vapaaehtoista toimintaa eikä siitä makseta korvausta. Asukastoimikuntien puheenjohtajat saavat vuosittain pienen kulukorvauksen.

Miten mukaan asukastoimikunnan toimintaan? 

Ehdolle asukastoimikuntaan voi asettua asukaskokouksessa, joka järjestetään vuosittain. Kutsu asukaskokoukseen toimitetaan jokaiseen asuntoon vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

Lisää tietoa asukastoiminnasta löydät kohteesi ilmoitustaululta ja omilta nettisivuilta.

Opas talohallituksen puheenjohtajalle 

Huom! Opasta päivitetään parhaillaan. Päivitetty opas julkaistaan syyskuun aikana.

Lataa Talohallituksen puheenjohtajan opas (PDF)