Asukastoiminta

HASOn kohteissa on monipuolista asukastoimintaa! Tule mukaan vaikuttamaan asumista koskeviin asioihin!

HASOn yhteishallintomalli luo pohjan asukkaiden osallistumiselle oman kohteensa ja yhtiön päätöksentekoon. Asukastoiminnan muodot vaihtelevat kohteesta riippuen: asukaskokousten ja talohallitusten kokousten lisäksi talkoot, pihajuhlat, erilaiset kahvihetket ja kerhot ovat suosittuja asukastoiminnan muotoja.

Talohallitus

Toimiva talohallitus on lenkki, jonka kautta asukkaiden osallisuus talon päätöksentekoon parhaiten varmistuu. Kohteen talohallitus edistää yhteistyössä isännöitsijän kanssa esimerkiksi pihojen viihtyvyyteen liittyviä asioita, antaa lausuntoja kohteen korjaussuunnitelmista ja taloudesta.

Talohallituksen toiminta on vapaaehtoista toimintaa eikä siitä makseta korvausta. Talohallitusten puheenjohtajat saavat vuosittain pienen kulukorvauksen.

Miten mukaan talohallituksen toimintaan? 

Ehdolle talohallitukseen voi asettua asukaskokouksessa, joka järjestetään vuosittain. Kutsu asukaskokoukseen toimitetaan jokaiseen asuntoon vähintään viikkoa ennen kokousta.

Lisää tietoa asukastoiminnasta löydät kohteesi ilmoitustaululta ja omilta nettisivuilta.

Opas talohallituksen puheenjohtajalle

Lataa Talohallituksen puheenjohtajan opas (PDF)