Jonotilanne

Jonotilanne vaihtelee päivittäin eli jonoon tulee uusia hakijoita, joilla osalla voi olla jo 1990-luvulla haettu järjestysnumero ja osa hakijoista poistuu jonosta. Lisäksi ihmiset hakevat eri kohteisiin eli eri asuntoihin on ns. eri numerojärjestys.

Kun huoneisto on lähdössä tarjouskierrokselle, HASOn kiinteistösihteerit luovat järjestysnumeroiden perusteella listan niistä hakijoista, joiden hakukriteerejä vapautuva asunto vastaa. Näistä hakijoista tarjouskirje lähtee enintään 50:lle pienimmän numeron omistavalle hakijalle. Jos hakijan kriteerit ovat tiukat, voi olla että sopivaa asuntoa ei vapaudu vuosikausiin. Etenkin keskustan lähellä sijaitsevissa asunnoissa sekä uusissa kohteissa on matala vaihtuvuus.

Helmikuussa 2018 HASOlla oli lähemmäksi 5000 hakijaa. Asuntoja vapautuu vuosittain keskimäärin reilut 150.

Kannattaa myös tutustua uudistuotantoon, jonka myynnistä ja markkinoinnista vastaa Helsingin kaupungin Asuntotuotanto, www.att.hel.fi. Uudet kohteet siirtyvät HASOn hallintaan, kun asukkaat ovat muuttaneet niihin.