Vapaiden ja vapautuvien asuntojen tietoja korjataan. Talojen tietojen tietokannassa on häiriö, minkä vuoksi vapaat ja vapautuvat asunnot eivät tällä hetkellä näy. Vikaa korjataan parhaillaan.

Asumisoikeuslain muutokset asukashallinnon osalta astuivat voimaan

Asumisoikeuslain muutokset asukashallinnon osalta astuivat voimaan

Asukastoimikunnat voivat järjestää myös monenlaista mukavaa yhteistä tekemistä. Kuva: Katja Kinnunen, Helsingin kaupungin aineistopankki

Uuden asumisoikeuslain asukashallintoa koskevat muutokset astuivat voimaan 1.9.2022. Muutosten myötä HASOn yhteishallinnon toimintaohje on muutettu uudeksi asukashallinnon toimintaohjeeksi. Muutosten tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja toivottavasti myös innokkuutta osallistua asukashallintoon.

Uutena asukashallinnon osana HASOon on perustettu yhteistyöelin HASO-YTE, joka keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn ja sen kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohtelun tarkasteluun. Yhteistyöelin toimii johdon keskustelukumppanina, auttaa asioiden valmistelussa hallitukselle sekä tiedottaa asukkaita valmisteluprosesseista. HASO-YTE:ssä toimii 10 aktiivista asukasjäsentä.

Termit yhdenmukaisiksi lain kanssa: talohallitus jatkossa asukastoimikunta

Asukashallinnon muutosten myötä HASO ryhtyy käyttämään toiminnassaan asumisoikeuslain mukaisia termejä: talohallitukset ovat jatkossa asukastoimikuntia ja puheenjohtajat asukastoimikuntien puheenjohtajia.

Muutos ei vaikuta asukashallinnon vaikutusmahdollisuuksiin: asukastoimikunnan keskeisimmät tehtävät esimerkiksi budjettivalmisteluun ja pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmien valmisteluun osallistumisesta säilyvät ennallaan.

Asukaskokouksella on jatkossa mahdollisuus valita kohdekohtainen valvoja ja HASO-YTE:llä koko yhtiön taloutta ja hallintoa tarkasteleva valvoja. Tarkemmat ohjeet valvojan valintaan julkaistaan syksyllä.

Asukaskokousten järjestämiseen muutoksia

Lain muutosten myötä kokousten äänioikeuden käyttämiseen on tullut olennainen muutos. Asukaskokouksessa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jatkossa vain asumisoikeuden haltijat. Aikaisemmin äänioikeutettuja ovat olleet myös asumisoikeuden haltijoiden kanssa asuvat 18 vuotta täyttäneet asukkaat. Myös muut asukkaat ja vuokralaiset ovat edelleen tervetulleita kokouksiin, mutta äänioikeutta heillä ei jatkossa ole.

Lisäksi asukaskokouksen kutsumisen aikatauluun on tullut muutos. Asukaskokousten kutsut tulee toimittaa jatkossa jo kahta viikkoa ennen kokousta, jotta kaikilla asumisoikeuden haltijoilla on tieto kokouksesta riittävän aikaisin. 

Asukaskokouksessa äänioikeutta ei voi käyttää valtakirjalla.

Hallituksessa jatkossakin vahva asukasedustus

HASOn seitsemänhenkisessä hallituksessa jatkaa kolme asukasedustajaa kuten tähänkin asti, mikä mahdollistaa asukkaiden äänen kuulumisen koko yhtiötä koskevassa päätöksenteossa. Kesäkuussa alkaneen kauden asukasjäsenet ovat Maria Ritsckoff, Reetta Kokkonen ja Bengt Halme. Varajäseniä ovat Aulis Toivonen, Jari Joronen ja Katja Koski.

Asumisoikeusasioiden kehittämiseksi perustetaan lisäksi valtakunnallinen neuvottelukunta, johon valitaan jokaisesta asumisoikeusyhteisöstä kaksi jäsentä. HASOa neuvottelukunnassa edustaa HASO-YTE:n valitsema asukasjäsen ja yhtiön nimittämä jäsen. Tarkempaa tietoa neuvottelukunnan järjestäytymisestä ei vielä ole.

 

Uusi asukashallinnon toimintaohje (pdf)

Päivitämme HASOn kotisivuja, Asukasopasta ja muita oppaita tämän syksyn aikana vastaamaan voimaanastuneita uudistuksia.

 

Edit. 22.9.2022: Lisätty tieto, että asukaskokouksessa äänioikeutta ei voi käyttää valtakirjalla. Tämä ei ole muutos, sillä aiemminkaan äänioikeutta ei ole voinut käyttää valtakirjalla.